Encyklopedja Kościelna/Tom I

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna
Tom I
Podtytuł podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami
Data wyd. 1873
Druk Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
ENCYKLOPEDJA
KOŚCIELNA
PODŁUG TEOLOGICZNEJ ENCYKLOPEDJI WETZERA I WELTEGO
Z LICZNEMI JEJ DOPEŁNIENIAMI
PRZY WSPÓŁPRACOWNICTWIE KILKUNASTU DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH OSÓB
WYDANA
PRZEZ
X. MICHAŁA NOWODWORSKIEGO.
Tom I.
(A. — Baranek).
WARSZAWA.
W DRUKARNI CZERWIŃSKIEGO I SPÓŁKI,
ulica Śto-Krzyzka Nr 1325.
1873.

APPROBATUR.
Vladislaviae, die 12 (24) Decembris 1872 anno.
Clemens Skupieński,
Administrator Dioecesis Vladislav. seu Calissiensis.


Дозволено Цензурою.
Варшава 24 Марта 1873 года.SPIS ARTYKUŁÓW
w tomie pierwszym zawartych.

 
str.
 
str.
A jure ob. Cenzury kościelne.
 
Aachen ob. Akwizgran.
 
 3
Ab homine ob. Cen. kościelne.
 
Ab intestato ob. Spadek po duchownych
 
 3
 4
 —
 —
 —
 —
Abbassydowie ob. Kalif.
 
 —
 6
Abdul–Wahub ob. Wehabici.
 
 7
Abecedarjusze obacz Nowochrzczeńcy.
 
 —
 8
 13
 13
 14
Abesan ob. Sędziowie.
 
 —
 —
 16
 —
 —
 —
 —
 17
 19
 —
Ablucje u Hebrajczyków ob. Oczyszczenie.
 
 21
 —
 —
 24
 —
Absalon, ob. Axel.
 
 —
Absolucja ad cenzur ob. Cenzury kościelne.
 
 25
Absolutio ad cautelam obacz Cenzury.
 
Absolutoria ob. Wyrok.
 
 26
 —
Abstynenci ob. Enkratycy
 
 27
 —
 28
Abul-Faragjusz ob. Barhebraeus.
 
 —
 —
Achad ob. Akkad
 
 29
 —
 —
 —
Achjasz ob. Ahiasz.
 
 30
 —
 —
 31
 —
 —
Actor ob. strony sporne.
 
Ad cautelam ob. Cenzury
 
Ad limina ob. Biskup.
 
Ad reincidentiam ob. Cenzury.
 
 —
 —
 —
 —
 —
 —
 —
 39
 —
Ademar Du Puy, ob. Krucjaty.
 
 —
 —
 —
Adminicula ob. Poszlaki.
 
Administracja ob. Zarząd.
 
Admissja ob. Przyjęcie.
 
Adjuracja ob. Zaklęcie.
 
Admonicja ob. Napomnienia kanoniczne.
 
 49
 —
 —
Adoptacja ob. przysposobienie.
 
 50
 51
 —
 —
 —
Advocatus Dei, obacz Kanonizacja.
 
Advocatus Diaboli, ob. Kanonizacja.
 
Adwokat, ob. Obrońca.
 
Aegidius z Viterbo, ob. Idzi.
 
 —
 —
 —
Affectata ignorantia, ob. Niewiadomość.
 
 —
Affekta, ob. Uczucia.
 
 57
 —
Agag, ob. Amalecyci
 
Agapet III 
 62
 63
 64
 65
 —
 —
 68
 —
 76
 77
 —
Agnaci, ob. Pokrewieństwo.
 
 —
 —
 —
 79
 —
 —
 80
Agonia, ob. Konanie.
 
 —
 —
 —
 —
 83
 —
 —
 —
 84
Ain 
 —
 —
Aix 
 85
 —
Akademja Duch. Rz. kat. Warszawska, obacz Warszawa.
 
D. Wileńska, obacz Wilno.
 
Petersburgska, obacz Petersburg.
 
 86
 —
 —
 87
Akcydensa, ob. Jura stolae.
 
 —
 88
 —
 93
 94
 —
 95
 —
 96
 —
Akta apostolskie, ob. Dzieje Apostolskie.
 
 105
 —
 —
 —
 —
 113
 —
 114
 —
 118
 —
 —
 122
 123
Aleksander Natalis ob. Natalis.
 
Aleksandryjskie tłumaczenie Pisma św. obacz Przekłady Biblji.
 
 140
 —
 —
 —
Ali 
 147
 148
 154
Alkoran, ob. Koran.
 
 —
 158
 159
 —
 160
 —
 —
 —
 —
 163
 —
 164
 —
 —
 166
 —
 168
 —
 169
 —
 —
 —
 171
Ambrozjanie (zakon) ob. Barnabici.
 
Amburbalja, ob. Processje.
 
 175
 —
 176
Amfibologja, ob. Zastrzeżenie myślowe.
 
 198
 —
 199
 —
 —
 200
 201
 —
 203
 204
 —
 205
 —
 207
 —
 208
Anabaptyści, ob. Nowochczeńcy.
 
 —
 209
 —
Anagogia, ob. Wykład Pisma ś.
 
 —
 210
 211
 —
 213
 —
Anatema, ob. Exkomunika.
 
 218
 219
 —
 —
 221
 222
 223
 —
 224
 229
 —
Pustelnik 
 231
z Kokorzyna 
 —
Lubelczyk 
 —
a Spiritu S. 
 —
Angelus Silesius ob. Schaeffer.
 
 —
 233
 —
 —
Anioła św. Zamek ob. Zamek św. Anioła.
 
 245
Aniołowie źli ob. Djabeł.
 
Anniwersarz ob. Rocznica.
 
 250
 251
 —
 255
 256
Annulus piscatoris ob. Pierścień rybaka.
 
 256
 —
 260
 262
 —
 —
 266
 —
 —
Padewski 
 270
z Napahanic 
 272
 —
 280
 —
 282
 —
 —
 —
 291
Aod ob. Sędziowie.
 
Apellacja ob. Proces.
 
 —
Apokalipsa ob. Objawienie św. Jana.
 
Apollinary Sydoniusz ob. Sydonjusz.
 
 336
 337
 339
 346
Apostazja ob. Odstępstwo.
 
 —
Apostolscy Ojcowie ob. Ojcowie św.
 
Apostolskie kanony i konstytcje ob. kanony i konstytucje apostolskie.
 
 348
 350
 —
 351
 352
 —
Ar 
 355
 361
 —
 —
 364
 364
 —
Arauzykańskie syn. ob. Orange.
 
Arbitrowie ob. Sędziowie polubowni.
 
 365
 367
 373
Archikonfraternia ob. Bractwo.
 
 378
Archontycy ob Gnostycy.
 
 383
 384
Arcybiskupstwo gnieznień. ob. Gnieźnieńskie arcybisk.
 
Arcyb. lwowskie ob. Lwowskie arcybiskupstwo.
 
Arcyb. warszawskie ob. Warszawskie arcybiskupstwo.
 
Arcybractwo ob. Bractwo.
 
Arcychrześcjański król ob. Christianissimus rex.
 
 396
 397
 —
 —
 —
 398
Arka Noego ob. Potop.
 
 —
 —
 408
Armeni w Polsce ob. Ormjanie.
 
 409
Arn 
 419
 —
 420
 —
 —
Arrogatio ob. Przysposobienie.
 
 —
 425
 —
 —
 426
 —
 438
 —
 440
 441
 446
Asfaltowe jezioro ob. morze Martwe.
 
 —
Asmodeusz ob. Tobjasz.
 
Aspersja ob. Pokropienie.
 
 —
 448
 —
 —
 —
 451
Assystencja bierna ob. Małżeństwo.
 
 —
 —
 —
 454
 454
Asyli jus ob. Schronienia prawo.
 
 456
 459
 461
 462
 —
 463
 466
Attrybuty Boże ob. Bóg.
 
 467
 468
 469
 —
 470
Audytor ob. Rota rzymska.
 
 —
sejmy 
 475
synody 
 477
wyznanie 
 479
 480
 481
 503
 —
 505
 —
Australja ob. Oceanja.
 
Auto-da-fé ob. Inkwizycja.
 
 538
 539
 —
 540
 —
 541
 —
 —
 —
 542
 544
 545
 545
 546
Aza 
 —
 547
 548
Azarjasz ob. Ozjasz.
 
 548
 549
 —
 —
 556
 —
 560
 569
 571
 572
 —
 —
Babel wieża ob. Babilon.
 
 572
 578
 —
 —
 579
 —
 582
 583
 —
 590
Bakalaureat ob. Stopnie naukowe.
 
 592
 607
 —
 609
 —
 610
 —
 611
 —
 614
 619
 620
 —
 621
Baltus[1] 
 —
 627
 629
 —
 630
 —
 —

  1. Przypis własny Wikiźródeł Na wskazanej stronie istnieje jedynie hasło Baltus Jan Franciszek. Nie pojawia się inna postać „Baltus“.

Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).