Encyklopedja Kościelna/Adam archimandryta

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna (tom I)
Redaktor Michał Nowodworski
Data wydania 1873
Drukarz Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron

Adam, będąc archimandrytą nestorjańskim, w r. 1612 wyprawiony w poselstwie od patrjarchy nestorjańskiego Eljasza do Pawła V Pap., zawiózł z sobą do Rzymu traktat: O pojednaniu wiary Pana Eljasza i Wschodnich (chrześcjan) z wiarą P. Papieża i Kościoła Rzym., podpisany przez patrjarchę i duchowieństwo. Traktat ten napisał sam Adam, dowodząc, że wiara chaldejczyków nestorjanów o dogmacie Wcielenia, różni się od wiary rzymskiej tylko w wyrażeniach, a nie w istocie. W Rzymie jednak, po kilku dysputach, porzucił swój błąd i napisał dwa traktaty: jeden o wierze katolickiej rzymskiej, drugi przeciw heretykom odstępującym od tejże wiary, i zawiózł je na Wschód. Po jego powrocie, patr. Eljasz zwołał synod do m. Amidy, na którym nastąpiło pojednanie się chaldejczyków z Kościołem rzymskim; Adam zaś wyniesiony na arcyb. Jerozolimy i Amidy, przyjął imię Tymoteusza. Pisał po syryjsku (chaldejsku) i arabsku. Pisma jego przełożył Izaak Sciadrensis, wydał zaś Piotr Strozza w dziele: Dogmata et Synodalia Chaldaeorum, Romae 1617, dodawszy wiadomość o tymże Adamie, czyli Tymoteuszu. Ob. Khayyath, Syri Orientales.... et Romanorum Pontificum primatus. Romae, 1870 p. 105. X. W. K.