Encyklopedja Kościelna/Anastazy Rzymski

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna (tom I)
Redaktor Michał Nowodworski
Data wyd. 1873
Druk Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
Anastazy Rzymski, v. A. Bibljotekarz, opat klasztoru Najśw. Marji Panny za Tybrem, bibljotekarz rzymski, żył około r. 848—886 i sprawował poselstwo od cesarza Ludwika Pobożnego, do cesarza Bazylego macedońskiego. Biegły w greckim, tłómaczył wiele z tego języka na łaciński. Wprawdzie łacina jego nie jest czysta, jednakże wielką położył zasługę swemi przekładami; bo, gdy autorowie greccy z owych czasów są zawiłymi, Anastazy podaje klucz do ich zrozumienia. Przełożył Nicefora (ob.) Chronologiam; Akta soborów powszechnych VI in Trullo, VII i VIII (drukowane w zbiorach Binjusza, Labbego, Hardouina i Mansi);, Żywot św. Djonizego Areop. z Metodjusza (ap. Surium, De vitis SS. 3 Octobr.); Żywot św. Jana Jałmużn. z Leoncjusza (ap. Rosweyd, Vitae Patrum t. I; ap. Bolland. Acta SS. 23 Jan.); św. Dymitra, czyli Demetrjusza (ap. Mabillon, Analecta t. I) i św. Piotra Balsama (ap. Surium, op. c. 3 Januar.; ap. Bolland, op. c. eod. die; ap. Ruinart, Acta primor. martyr.) i innych. Nadto, już to z greck. przełożył, już też zebrał z łacińskich źródeł Collectanea ad historiam Monothelitarum, zbiór nader ważny dokumentów (ed. Sirmond. Paris 1320, powtarzane w Opera Sirmondi, w Biblioteca Patrum, ed. Combefis i w Biblioth. PP., ed Lugduni t. XII); Żywoty Papieży: św. Agatona (ap. Bolland. Acta SS. 10 Januar.), św. Benedykta II (ib. 7 Maii) św. Grzegorza II (ibid. 13 Februar.), św. Leona II (ib. 28 Jun.), św. Paschalisa I (ib. 14 Maii), św. Pawła I (ib. 28 Jun.), św. Witaljana (ibid. 27 Januar.) i św. Zacharjasza (ib. 15 Mart.), które to żywoty wchodzą do składu Libri Pontificalis (ob.). Z Nicefora, Leoncjusza i Syncella (ob.) ułożył Historiam ecclesiasticam, seu Chronographiam tripartitam do r. 872 (ed. Fabrotti, w Hist. Byzant. Script. ob. Scriptortim corpus). X. W. K.
Anastazy, rzymski presbyter (kardynał), współczesny poprzedzającemu, jeżeli nie ten sam. Awanturnicze swoje życie skończył ok. r. 887. Szczegóły o nim mają Annales Bertiniani (z IX w.) i Akta syn. VI rzymskiego, pod Leonem IV r. 850 odbytego (ap. L. Holstenium, Collectio Romana bipartita, Romae 1662. i ap. Labbe, Concilior. Col.). X. W. K.