Encyklopedja Kościelna/Anastazja święta

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna (tom I)
Redaktor Michał Nowodworski
Data wyd. 1873
Druk Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron

Anastazja (święta). Imię jej znajduje się w kanonie Mszy św. Jakkolwiek imię św. A. wielce czczone jest u Greków i Rzymian, jednakże niewiele o niej powiedzieć możemy. Akta jej męczeństwa, nazwane aktami św. Chryzogona, nie są autentyczne, chociaż, podług zdania Tillemonta, (Memoires, t. V p. 138), są one starożytne i poprzedzają wielebnego Bedę. Akta te są dwojakiego rodzaju i, co do głównych rzeczy, nie różnią się między sobą. Jedne z nich są wydrukowane u Bollandystów, w pierwszym tomie Kwietnia, drugie, spisane przez Symeona Metafrasta, znajdują się u Surjusza, De probat. SS. vitis. pod d. 25 Grud. Podług tych akt, Anastazja była córką Pretekstata, znakomitego rzymianina, poganina i Flawji chrześcjanki, która ją wychowała w prawdziwéj wierze. Po przedwczesnej śmierci Flawji, św. Chryzogon był nauczycielem Anastazji. Imię tego świętego męża również zamieszczoném jest w kanonie Mszy św., zkąd wnosić należy, że był jednym z dawnych, a sławnych doktorów Kościoła rzymskiego. Anastazja pomimowolnie poślubioną została, przez swego ojca, pewnemu poganinowi Publjuszowi, rozwiązłych obyczajów, który zabronił jej wszelkich stosunków z chrześcjanami i jak najgorzej się z nią obchodził. Cierpienia Anastazji tym bardziej się powiększyły, gdy Djoklecjan kazał uwięzić mistrza jej św. Chryzogona, z którym wszelako prowadziła tajemną korespondencję. Cztery listy, zamieszczone w słowniku Suidasa pod literą X i przypisywane tym dwojgu świętym, nie są autentyczne. Po śmierci męża, który umarł w czasie podróży, A. rozdawszy biednym swoje dobra, towarzyszyła św. Chryzogonowi do Akwilei, gdzie, z rozkazu Djoklecjana, posłanym i ściętym został r. 304. W tymże roku i św. Anastazja okrutnie męczoną była w Illirji, gdzie umarła mężnie, wyznając wiarę w Chrystusa. Ciało jej przeniesiono do Rzymu i pogrzebiono w kościele, poświęconym jej imieniowi. Ponieważ męczeństwo św. Anast. przypadło 25 Grud., Papieże zatém w tym dniu odprawiali drugą Mszę świętą, w kościele tej męczenniczki, i teraz jeszcze w uroczystość Bożego Narodzenia, w czasie drugiej Mszy św. czyni się kommemoracja św. Anastazji. Jest jeszcze kilka innych męczenniczek, tegoż samego imienia, zkąd wynikło zamieszanie w historji tej świętej. (Hefele).J.