Przejdź do zawartości

Encyklopedja Kościelna/Tom V

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna
Tom V
Podtytuł podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami
Data wyd. 1874
Druk Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
ENCYKLOPEDJA
KOŚCIELNA
PODŁUG TEOLOGICZNEJ ENCYKLOPEDJI WETZERA I WELTEGO
Z LICZNEMI JEJ DOPEŁNIENIAMI
PRZY WSPÓŁPRACOWNICTWIE KILKUNASTU DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH OSÓB
WYDANA
PRZEZ
X. MICHAŁA NOWODWORSKIEGO.
Tom V.
(Emanacja. — Fürstenberg).
WARSZAWA.
W DRUKARNI CZERWIŃSKIEGO I SPÓŁKI,
ulica Śto-Krzyzka Nr 1325.
1874.

APPROBATUR.
Vladislaviae, die 27 Octobris 1874 anno.
Florianus Kosiński,
Administrator Dioecesis Vladislav. seu Calissiensis.


Дозволено Цензурою.
Варшава 6 Ноября 1874 года.


SPIS ARTYKUŁÓW
w tomie piątym zawartych.

 
str.
 
str.
Elzbieta kr. ang. ob. Tudor
 —
 5
w Polsce 
 6
 10
 11
 13
opactwo 
 15
Emph... ob. Emf... 
 —
 19
 24
 28
 31
 34
 37
 —
 38
 39
 —
Eon 
 43
 —
 44
 —
 48
 —
 —
Roterdamczyk 
 —
 61
 67
 —
 —Leander van 
 —
 76
Eth... ob. Et. 
 —
 89
 —
 91
 —
 —
Eucharystja ob. Sakrament 
 —
 
 93
 
 94
Eudes ob. Eudyści 
 —
cesarzowa 
 —
Eudoksja ob. Eudocja 
 —
 —
 98
II 
 —
III 
 102
IV 
 103
 106
toletański 
 107
Eulaljusz antypap. ob. Bonifacy I 
 —
 108
pustelnik 
 —
z Kordowy 
 —
 110
 —
Eusebius ob. Euzebjusz 
 —
bp Sebasty 
 113
arcybp tessal. 
 114
Eustochium ob. Eustochja 
 —
heretyk 
 —
Eutychjanizm ob. Eutyches 
 —
kplski 
 123
aleksandr. 
 —
cezarejski 
 —
Pamphili ob. Euzebjusz cezarejski 
 —
cezarejski 
 —
Ewa 
 132
 133
 —
Jerzy H. A. 
 —
wieczna 
 135
 138
 —
Ewangeliczka ob. Ewangeljarz 
 —
z Uzalis 
 —
 —
Excepcja ob. Proces 
 —
 164
 191
Exhumacja obacz Cmentarze w Polsce 
 —
 193
 198
 199
 —
 201
 203
Exsuperius ob. Exuperjusz 
 —
Extaza ob. Zachwyt 
 —
 205
 —
IV księga 
 219
 223
 225
F.. ob. Ph. 
 —
de la Boderie 
 237
Bazyli 
 —
Djonizy 
 238
Feliks 
 —
Fryderyk Wil. 
 239
Jakób 
 242
Stapulensis 
 —
Jan a Carvinis 
 243
Augustanus 
 —
z Heilbronnu 
 244
bp Wiedeński 
 —
Idzi 
 245
Maciej 
 —
Mikołaj 
 —
Stefan 
 246
Wit 
 —
Fabri Feliks ob. Faber 
 —
Honorat 
 247
Fabricius ob. Fabrycjusz 
 —
Jan Albert 
 248
Jerzy 
 249
Teodor 
 —
Fabrycjusz v. Fabrycy 
 —
Piotr 
 —
Walenty Groza 
 250
Fabryka kościelna ob. kościół (fabryka kośc.). 
 —
Faceasz ob. Facee 
 —
 —
Facejasz ob. Facee 
 —
 —
 252
 254
 —
 —
Faltonia ob. Falconia 
 —
 258
 —
 263
 —
 —
 264
Farnesius ob. Farnowski 
 —
 —
 —
 269
Fatum ob. Fatalizm 
 —
Jakób 
 273
Piotr ob. Favre 
 —
Faust ob. Socyn 
 —
Faust ob. Faustus 
 —
manichejcz. 
 —
Favre ob. Faber 
 —
 —
Febronjusz ob. Hontheim 
 —
 —
Fereti ob. Wojsko u Hebr. 
 —
 —
 279
Felicissimus ob. Nowacjanie 
 —
Felicitas ob. Felicita 
 —
II 
 —
 283
IV (v. III) 
 284
V antypap. 
 285
Praeses 
 —
i Reguła śś. 
 —
 286
z Noli św. 
 —
Walezjusz św. 
 288
z Aptongi ob. Donatyści 
 —
manichejczyk 
 289
Minuciusz ob. Minucjusz 
 —
z Prato 
 —
Felix ob. Feliks 
 —
 —
 296
 298
Niezłomny św. 
 301
katolicki 
 304
I ces. 
 305
II ces. 
 310
III ces. 
 318
 319
 320
 335
 —
Jerzy 
 —
 —
Feuillants ob. Feljanci 
 —
Fèvre ob. Faber 
 —
ob. Febure 
 —
Justyn L. P. 
 —
duchowna 
 347
 363
Filchius ob. Fich 
 —
 —
frygijczyk 
 —
syn Heroda 
 —
mąż Herodjady 
 —
 —
Djakon 
 367
Neri 
 —
Benicjusz 
 375
ces. rzym. 
 376
II kr. hiszp. 
 378
Sidetes 
 388
 —
Filipon ob. Roskolnicy 
 —
 —
 
 394
 —
bp karpazyjski 
 399
 —
 403
religji 
 416
 421
 —
Fiscalis ob. Konsystorz 
 —
Fiscannum ob. Fécam 
 —
Fischer ob. Fiszer 
 —
Fisher ob. Fiszer 
 —
 424
Jan (Perseus) 
 427
Krzysztof 
 —
Leopold 
 —
Józef 
 428
 —
Flacich ob. Flacjusz 
 —
Flagellantes ob. Biczownicy 
 —
Nobilius 
 —
kplski 
 432
antjocheński 
 434
Flavigny ob. Flaviniacum 
 —
Flawjusz ob. Józef Fl. 
 —
Andrzej Herk. 
 440
Klaudjusz 
 441
Flexier de Reval ob. Fléchier 
 —
 443
 —
 444
Florencki sobór ob. Ferraryjsko-Flor. sob 
 —
Floriacum ob. Fleury opactwo 
 
 452
Floris, Joachim de, ob. Floraceńskie zgrom. 
 —
Fluctibus Robert de, ob. Fludd Robert 
 —
Focherari ob. Foscarari 
 —
 461
 —
Fontanella ob. Fontenelle 
 —
 469
Fontis Ebraldi zakon ob. Fontévraud 
 —
Forerius ob. Fourier 
 —
 —
 474
 —
Formosus ob. Formoz 
 —
 478
Jan 
 —
Walenty 
 —
Forum ob. Juryzdykcja 
 —
 481
 482
 —
Piotr 
 —
 487
Franchen ob. Franken Chr. 
 —
 490
Borgjasz 
 516
Caracciolo 
 520
od Dziec. Jez. 
 521
św. de Girolamo 
 522
de Hieronymo ob. Fr. de Girolamo 
 —
św. de Paula 
 524
bł. de Posadas 
 527
św. Salezy 
 528
Seraficki ob. Fr. ś. z Assyżu 
  
w Polsce 
 548
II  —  
 —
I król franc. 
 590
Francken ob. Franken Chr. 
 —
Kacper 
 600
Othmar 
 —
Sebastjan 
 —
Fraticelli ob. Fratricelli 
 —
Freiburg ob. Fryburg 
 —
Jan Ludwik 
 —
Freyburg ob. Fryburg 
 —
Freysing ob. Freising 
 —
Friaul ob. Friul 
 —
 —
Friedrich imię ob. Fryderyk 
 —
 —
 638
Frodoard ob. Flodoard 
 —
Frois ob. Froës 
 —
Jan 
 641
 —
Jagiellończyk 
 644
I ces. Rudobrody 
 645
II cesarz 
 650
III—   
 655
II hesski 
 656
III saski 
 —
Frydrych ob. Fryderyk 
 —
 662
Frygjanie ob. Montaniści 
 —
 —
Ftartolatria ob. Aftartodoceci 
 —
Ful 
 —
 666
Fulgencjusz Ferrandus ob. Ferrandus 
 —
 671
błog. 
 —
król jeroz. 
 673
 —
 675Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).