Encyklopedja Kościelna/Tom IV

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna
Tom IV
Podtytuł podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami
Data wyd. 1880
Druk Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
ENCYKLOPEDJA
KOŚCIELNA
PODŁUG TEOLOGICZNEJ ENCYKLOPEDJI WETZERA I WELTEGO
Z LICZNEMI JEJ DOPEŁNIENIAMI
PRZY WSPÓŁPRACOWNICTWIE KILKUNASTU DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH OSÓB
WYDANA
PRZEZ
X. MICHAŁA NOWODWORSKIEGO.
Tom IV.
(D. — Elżbieta z Schönau).
WARSZAWA.
W DRUKARNI CZERWIŃSKIEGO I SPÓŁKI,
ulica Śto-Krzyzka Nr 1325.
1874.

APPROBATUR.
Vladislaviae, die 1 (13) Maji 1874 anno.
Florianus Kosiński,
Administrator Dioecesis Vladislav. seu Calissiensis.


Дозволено Цензурою.
Варшава 2 Іюня 1874 года.


SPIS ARTYKUŁÓW
w tomie czwartym zawartych.

 
str.
 
str.
 —
 —
 2
 —
 12
Damazy I i II, Pap. 
 14
 16
Dan 
 20
 —
 64
Dar 
 —
 69
 70
 72
 75
 —
z Augsb. 
 79
z Dinanto 
 80
 82
 —
Wiktor i Stefan 
 83
 —
 96
 —
 99
 102
 —
 116
 120
 —
 —
 137
Mikołaj 
 145
 —
 149
(w liturg.) 
 151
 166
 167
 —
Deusdedit I i II Pap. 
 —
 179
 180
 182
 184
 190
 196
 199
 200
 —
z Monastyru i z Niem 
 206
z S. Trond 
 207
 209
 —
 210
 213
Areopagita 
 216
Exiguus 
 218
Kartuz 
 —
z Koryntu 
 220
Papież 
 221
 224
 225
 —
Directorium ob. Dyrektorjum 
  
 227
 229
 —
 —
 —
 252
 255
 —
 266
Dom Loretański ob. Loret 
  
 278
obserwanci 
 305
 312
 321
Dor 
 324
 325
chrześcjańska 
 328
 331
 —
 335
 338
 —
 339
 —
 340
 342
 —
 350
 355
 357
 359
 362
 363
Duchoborcy ob. Roskoł 
  
 365
 —
 370
Piotr 
 374
 377
 381
Ursyn i Wilhelm 
 —
 —
(w Piśmie św.) 
 404
 410
 —
ślepy 
 412
 —
 415
 424
 431
 443
 —
 464
w Polsce 
 477
 491
 496
 497
mnich 
 500
 —
Ant. Fr. Bon. 
 —
Baltazar 
 502
Eberlein ob. Eberlin 
  
 —
Eccard ob. Eckhardt mist. 
  
Echart ob. Eckhardt mistyk 
  
Eckard ob. Eckhart 
  
Męczen. 
 533
sobór 
 538
 546
Efrem miasto ob. Efraim 
  
św. syryjczyk 
 —
Efron ob. Efraim miasto 
  
arcyb. yorkski 
 —
 551
 552
 553
Jan Gottfried 
 579
 571
Eigil ob. Egil 
  
Einard ob. Eginhard 
  
Einhard ob. Eginhard 
  
 —
 573
 574
III——V 
 575
z Urach 
 —
młodszy 
 576
Ekkl.... ob. Eccl... 
  
 576
 578
Elfryda ob. Ediltruda 
  
 —
 580
Lewita 
 583
 584
historyk 
 586
Elliot ob. Eliot 
  
 —
św. turyngska 
 —
z Schönau 
 590Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).