Encyklopedja Kościelna/Eleazar

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna (tom IV)
Redaktor Michał Nowodworski
Data wyd. 1874
Druk Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron

Eleazar (po hebr. Elehazar, t. j. Bóg pomaga, Έλεάξαρ LXX). 1. Trzeci syn Aarona, po śmierci ojca objął godność arcykapłana i, jako duchowny naczelnik ludu, wszędzie obok Mojżesza i Jozuego występuje, mianowicie kieruje razem z Jozuem podziałem kraju. Chociaż Pismo św. mało o nim podaje szczegółów (Num. 3, 32. cf. 4, 16. 16, 37), musiał on jednak wiele dobrego robić, skoro jeszcze za czasów ś. Hieronima grób jego, znajdujący się w Gabaath Phinees, na górze Ephraim (Joz. 24, 33), w wielkiem byl poszanowaniu (Hier. Epitaph. Paul.). Ponieważ dwaj starsi bracia E’a, Nadab i Abihu, których za przestąpienie św. rytuału ogień pożarł, byli bezdzietni, przeto od niego i od młodszego brata Itamara pochodzą wszyscy kapłani Izraela. Za Dawida potomkowie Eleazara, jako liczniejsi, stanowili 16 oddziałów, potomkowie zaś Itamara 8 tylko; najwyższe kapłaństwo po większej części utrzymywało się przy pierwszych.—2. Syn Abinadaba (3 Reg. 7, 1), stróż Arki Przymierza, kiedy, po oddaniu przez Filistynów, znajdowoła się w Karjathjarim.—3. Według 4 Reg. 23, 9 seq. jeden z trzech przedniejszych wodzów Dawida, który się odznaczył przeciwko Filistynom, należał on do tych, co królowi swemu ze środka obozu nieprzyjacielskiego przynieśli wody. —4. Czwarty syn Matatjasza, jeden z Machabeuszów (1 Mach. 2, 5), z przydomkiem Abaron (Aύαράν, 1 Mach. 6, 43. Σαναράν, t. j. „z błyszczącém okiem“). Poległ w bitwie przeciwko Antjochowi Eupatorowi, w ten sposób, iż zabiwszy słonia, na którym mniemał, iż się król znajduje, przez padające zwierze przygniecionym został. Jego syn Jason był posłem do Rzymu (1 Mach. 8, 17).—5. Znany bohater, starzec, który wolał skonać pod razami siepaczów Antjocha, niż podać się nawet w podejrzenie przekroczenia prawa (2 Mach. 6, 18 — 31).—6. O innych mężach tego nazwiska ob. 1 Paralip. 23, 21. 22. cf. 24, 29 (Lewita); dalej I Esdr. 8, 33 i Matth. 1, 15 (Pradziadek ś. Józefa). (S. Mayer).X. K. W.