Kantyczki (Miarka)/Wykaz alfabetyczny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Kantyczki
Podtytuł Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karol Miarka
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron


WYKAZ ALFABETYCZNY
A Str.
A baczcież, pastuszki, co się dzieje 3
Ach! biada, biada mnie Herodowi 4
Ach, mój Jezu! jak Ty klęczysz 655
Ach miły Józefie drogi, toć nas 395
Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę 396
Ach witajże pożądana perło droga 398
Ach zła Ewa narobiła kłopotu 399
A cóż to ja widzę Jezuniu 5
A cóż to za dziecię? wszakże 400
A cóż z tą Dzieciną będziem 8
A czemuż, mój Jezus, tak ubogo 401
A któż Cię to Stwórco świata 403
Alleluja, chwalmy Boga 404
Angelus tak polonis mówi właśnie 10
Anieli się radują, pokój ziemi 405
Anieli w niebie śpiewają 11
Anielski Chór pasterzom 321
Anioł Pański otoczony światłością 406
Anioł pasterzom mówił: Chrystus 407
Apokaliptyczny Baranku, leżący 408
Archanioł Boży Gabryel 611
A śpis Bartek, Symek, Wojtek 13
A to co ziemianie 21
A wczora z wieczora 22
A witajcież pastuszkowie 24
A witajże Jezu z Panny narodzony 409
Ażard to gracki, śmierć grzech 25

B
Bądź pochwalon Boże Wcielony 411
Baranek Boży między bydlętami 411
Barbaro święta, Patronko konania 658
Barbaro święta! perło Jezusowa 660
Bracia mili, hejnał świta 422
Bracia, patrzcie jeno 423
Brama się otwiera, dzień wesoły 424
Betleem podła mieścina 26
Betleem święte miasteczko 412
Biegnę z rana zmordowana 27
Bóg Dziecina w żłobie leży 28
Bóg się na świat zjawił 29
Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi 414
Bóg się rodzi, moc truchleje 416
Bóg się z Panny narodził 417
Bóg wam zapłać! Panie 29
Bóg w Trójcy świętej sprawił to 418
Boscy posłowie, o święci Anieli 420
Boże i Królu, jakież Twoje trony 421
Boże, kocham Cię! Boże kocham 644
Boże! w dobroci nigdy nieprzebran. 669
Boże wieczny, Boże żywy 613
Boże, z Twoich rąk żyjemy 670

C
Chara Deum soboles 30
Chato bydlęca zazdrościć ci trzeba 31
Christus, Christus, natus est nobis 424
Chwała Bogu w wysokości 32
Chwilo łaskawa, dla nas zjednana 426
Chrystus, Chrystus nam się narodził 425
Chrystus Pan zmartwychwstał 632
Chrystus, Syn Boży, dziś się tak 425
Chrystus zmartwychwstan jest 633
Cicho wszędzie, śpi świat cały 428
Ciebie na wieki wychwalać 651
Cieszmy się i pod niebiosy 429
Co jest tego za przyczyna 32
Collaudemus Christum Regem 430
Coście nieba straciły 34
Coś nowego na Nowy Rok 35
Coś wszystko stworzył 430
Co to nowego, niesłychanego 37
Co to za gość, co za Dziecię 37
Co to za miłość, co za przychylność 431
Co to za odmiana wielkiego Pana 38
Co za nowina, że Bóg Dziecina 42
Cóż się to dzieje! czyż to na jawie 39
Cóż takiego? dla Boga 40
Cóż to nowe za dziwy, widok jasny 433
Cóż to proszę za nowina 434
Cud dziś niesłychany pod słońcem 435
Cud się zjawił, Bóg się wsławił 42
Czas radości, wesołości światu 436
Czem, czem, czem, czem ubogo leżysz 437
Czemuż się dzisiaj weselić 438
Cztery lata zawszem pasał 45
Dnia jednego o północy 47
Do Betleemu pełni radości 439
Dobry wam dzień! Gospodarzu 49
Do Ciebie, Panie! pokornie 671
Dokąd pastuszkowie spieszycie 50
Do nóg Twoich się zbliżamy 51
Dzieciątko się narodziło, wszystek 440
Dzieciątko się narodziło z czystej 441
Dziecię, Bóg maleńki z niewinnej 441
Dziecina mała Bóg Stwórca 54
Dziękujemy wszyscy Panu Bogu 442
Dzień on dzień gniewu Pańskiego 679
Dzień ten nam sam Pan Bóg 442
Dziś dzień nastąpił pełen radości 443
Dziś przed świtaniem 56
Dzisiaj w Betleem wesoła nowina 442

E
Ecce Dominus veniet 613
Eja po kolędzie, po kolędzie 56
Ej bracia czy śpicie 57
Ej byliśmy bracia pastuszkowie 59
Emanuelu, Synu Maryi 61

F
Figurowana różdżka zielona 444

G
Gdy chciwa zazdrość Państwa 63
Gdy Marya porodziła, gwiazda 444
Gdy przybiegli pasterze 68
Gdy się Chrystus rodzi i na świat 446
Gdy się Jezus rodzi, radość nam 447
Gdy śliczna Panna Syna kołysała 447
Gdy świat tryumfuje, mile 449
Gdy Wojtek znużony snem 68
Gloria, gloria, in excelsis Deo 69
Gloria, gloria wykrzykajcie 450
Głos wdzięczny z nieba wychodzi 614
Godzina z północy, gdy miesiąc 71
Gore gwiazda Jezusowi 71
Gospodarz wesoły, ochoty pozwoli 72
Gość z nieba oto, to to to to to 73
Gruchnęła, gruchnęła nowina 451
Gwałtu! gwałtu! Pastuszkowie 74
Gwiazda zabłysła nowa na 452
Gwiazdko złota promienista 453
Gwiazdo morza! któraś Pana 652
Hej bracia! czy śpicie 453
Hej! hej! hej! Weselmy się 75
Hej, hej, kolęda! Cna Zakrystyanko 78
Hej, hej, kolęda! Kuchmistrzyczko 80
Hej, hej, kolęda, Mościa Ekonomko 81
Hej, hej, kolęda, Mościa Podskarbini 83
Hej, hej, kolęda, Mościa Szafareczko 84
Hej, hej, kolęda! Nowy rok 79
Hej, hej, kolęda! Nowy rok nastaje 85
Hej, hej, kolęda, Pełna cnót Franc. 86
Hej kolęda. Chrystus się zrodził 90
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy 615
Hej nam hej! Królowie jadą 455
Hejnam hej! Pasterzęta niebożęta 88
Hejnam hej! Wszystek świat 91
Hej Pasterze, Pasterze 92
Hej przybywajcie bracia 94
Hej w dzień Narodzenia Syna 95
Hej widzę jasności wielkie 96
Hola! hola! bracia mili 98
Hola! hola! Pasterze z pola 99
Herodzie, niezbożny królu 456

I
Idzie, idzie Bóg prawdziwy 646
Idziesz z nieba Panie 101
I my też przychodzim ubodzy 102

J
Jakaż to gwiazda błyszczy 457
Jakaż to matka stoi przy żłobie 459
Jakżeś u Boga wielkiej wartości 460
Jam jest dudka Jezusa mojego 103
Ja też witam mego Pana 104
Jezu Chryste, Panie miły 626
Jezu me kochanie, służyć Ci ja będę 464
Jezusa narodzonego wszyscy 466
Jezusa słodkie wspomnienie 646
Jezus Dziecię w Betleemie gdy się 467
Jezu, śliczny kwiecie, zjawiony 470
Jezus malusieńki, leży nagusieńki 468
Jezus malusieńki, z Niewinnej 469
Jezus maluśki złe ma pieluszki 105
Jezus mój malutki 106
Jezu w Ogrójcu mdlejący 675
Jeżeli kiedy miłe łzy bywały 461
Judzką krainę noc okryła 472
Już pochwalmy Króla tego 473

K
Kaczka pstra, Dziatki ma 106
Kamienny żłóbek, w którym 107
Kazał Anioł do Betleem Juda 474
Kazimierzu przewyborny 661
Każda żyjąca dusza 647
Kiedy król Heród królował 474
Kiedym bieżała ja uboga służka 109
Kiedym ja był ogrodniczkiem 110
Kiedy słyszę na obłokach Anielskie 476
Kolędujmy, przyśpiewujmy 110
Król Heród kiedy królował 110
Królu na ziemi i na górnem niebie 112
Krzyk po niebie, po obłokach 114
Krzyżu święty nade wszystko 626
Kto był smutny, dziś wesoły 116
Kto się w opiekę poda Panu 671
Kto to się w tak lichej 118
Któż, któż nie będzie w radości 477
Któż o tej dobie, płacze we żłobie 478
Książę niebieski, święty Michale 662

L
Leży, leży, leży, leży, Jezus 479
Ludzkości pełne wesele, dzisiaj 480
Lulajże, Jezuniu, moja perełko 481

Ł
Łaska nieba górnego, dziwną 482

M
Machaj! zdejm kapelusz 120
Mądrości! która z ust Bożych 616
Magna Dei nativitas 483
Mam ja skarb, mam, lecz go nie 484
[Mamy przyjaciela, Chrysta 484
Marsz pasterze w swe strony 122
Matko niebieskiego Pana 652
Mazurek wlazł ot w kapturek 123
Mesyasz przyszedł na świat 125
Mesyasz przyszedł na świat 486
Mędrcy świata monarchowie, gdzie 485
Mizerna cicha, stajenka licha 316
Monsieur! Vas ist 127
Mości gospodarzu, domowy 129
Może teraz być wesoły człowiek 487
My też Pastuszkowie 131

N Str.
Na Boże narodzenie, Aniołów 488
Na Boże narodzenie weselą się 488
Nabożeństwo dziewięciodniowe do
N.M.P. przed narodzeniem Zba-
wiciela świata 387
Najśliczniejsza lilia 653
Najświętsza Panienka gdy porodzić 133
Na Judzkich dolinach pasą 134
Na kopie siana, leżałem z rana 136
Narodzenie Chrystusowe, dopełnia 489
Narodzenia dzień Bożego 139
Narodził się Jezus Chrystus 491
Narodził się Jezus to Dzięcię Boże 492
Narodził się Jezus w stajni 493
Narodził się, narodził Pan 140
Narodził się pożądany, przez 494
Narodził się przecie dla nas 140
Narodził się w stajni, Jezus ubogi 142
Narodził się Zbawiciel 144
Niechaj będzie głośne wszędzie 495
Niechaj będzie pochwalony Bóg 496
Niechaj mnie kto prosi 146
Nie dziw, że po niebieskich sferach 147
Nie maszci, nie masz nad tę 148
Nie należy Tobie, Jezu leżeć 149
Niepojęte dary dla nas daje 496
Noc nadeszła pożądana, w tysiąc 498
Nocnej chwili, w poluśmy byli 499
Nieogarniony w darach Twoich 663
Nieskończona, najśliczniejsza, Jezu 642
Nowy rok bieży, w jasełkach leży 501
Nuż my bracia pastuszkowie 149
Nużeśmy chrześcijanie, serdecznie 502

O
Obchodząc Jezusa dziś narodzenie 503
O Betleemski żłobie wielebny 504
O błogosławiony żłobie! jak wielki 505
O Boże litościwy i pełen miłości 506
O duszo wszelka nabożna 629
Ogłaszamy dziś nowinę 153
O Gospodzie uwielbiona 654
O gwiazdeczko! coś świeciła, nad 507
O gwiazdo Betleemska, zaświeć 509
O Jezu mój drogi, takeś to ubogi 510
O Jezu, nasz Zbawicielu, jedyny 511
O Józefie! Czego chcecie 512
Oj! widziałeś ty, Banku 156
O najświętsza Matko Boża 618
On chytry wąż mową gładką 159
O niewinny Boży Baranku 160
O północy Aniołowie 162
O przenajświętsza Hostya! Dla 640
O Przenajświętsza Hostya, niech 640
Oraczu sławny, święty Izydorze 664
O salutaris Hostia 640
O święte siano! mej duszy wiano 163
O tej dobie, leży w żłobie 513
Oto Panienka miłego nam Syna 514
Oto stajenka, w której Panienka 164
Oto wilk! oto wilk! oto goni 164
Otrzyjcie już łzy płaczących 634
O wesel się, ludzkie plemię 515

P
Pan bez sługi, Król sam leży 165
Panie Boże mój! jam jest 166
Pan z Nieba i z łona Ojca 516
Paśli pasterze woły 168
Pasły się owce pod borem 169
Pasterze bieżeli, gdy głos 518
Pasterze czy śpicie 171
Pasterze drzymali w dolinie 519
Pasterze mili! coście widzieli 172
Pasterze mili w dzisiejszej chwili 174
Pasterze paśli trzody 175
Pasterze, pasterze, proszę was 175
Pasterz śpiący, pilnujący na polu 176
Pasterzu! pasterzu! Czy widzisz 520
Pastorałka na Boże Narodzenie 289
Pastorałka Góralska 297
Pastuszek młody, doglądając 177
Pastuszkowie bracia, cóż to za 525
Pastuszkowie, bracia mili, gdzieście 178
Pastuszkowie, bracia mili, kędyżeś. 179
Pastuszkowie, braciszkowie 180
Pastuszkowie przybiegajcie 181
Pastuszkowie w lesie śpiewali 181
Pastuszkowie ze snu powstali 525
Pójdziemy bracia w drogę 182
Pójdźmy wszyscy do stajenki 526
Po kolędzie z tą kapelą 184
Północ już była, gdy się zjawiła 185
Pomaga Bóg! bodajś zdrowa 186
Pomaluśku Józefie, pomaluśku 187
Porwijmy instrumenta, a porzućmy 528
Posłuchajmy z weselem, co się 528
Posmotrysia człowiecze, szczo sia 188
Pospieszcie pastuszki z piosneczki 530
Postańmy tu bracia razem 189
Posyła do Panny nielada Anioła 618
Po upadku człowieka grzesznego 619
Powiedzcie pasterze mili 190
Powiedz pasterzu, gdzie Pana 531
Powstań Dawidzie czemprędzej 192
Prae caeteris na świecie 193
Przed tak wielkim Sakramentem 641
Przez Adama przyszła na świat 532
Przez czyścowe upalenia 676
Przez Twoje święte zmartwychp. 635
Przybądź Duchu Stworzycielu 638
Przybieżeli do Betleem pasterze 195
Przybieżeli do Betleem Pasterze 532
Przyjdźże Jezu, przyjdź, Tobie 533
Przyjmij od nas Jezu dzięki 533
Przylecieli Aniołkowie jak 196
Przylecieli tak śliczni Anieli 534
Przy onej dolinie, w Judzkiej 197
Przy onej górze, świecą się zorze 534
Przypatrz się mizerny człowiecze 535
Przyskoczę ja do tej szopy 199
Przystąpmy do szopy, ściskajmy 536
Puer natus in Betleem 537
Ptaszkowie w lesie śpiewali 201

R
Racz być, Chryste! przebłaganym 666
Rad czczę obrzezanie 537
Radosne pienia dziś wszędzie 201
Radość dziś dla świata 538
Radujcie się bracia mili, gdyż 539
Raduj się, człowiecze, z przyjścia 541
Raduj się ziemio! Gość z nieba 542
Radziła Trójca święta na niebie 544
Rano powstali, na pole wygnali 202
Rex Christe primogenite 640
Rozkwitnęła się lilia, a ta jest 545
Rozkwitnęła się lilia, porodziła 546
Różne muzyk chóry, alty 203
Rzućmy się wszyscy społem 648

S
Salve Parvule, Dzieciątko 547
Salve Regina! zawitaj Królowa 655
Skąd krzyki, muzyki i wesołe 204
Skoczmyż do Betleem czemprędzej 205
Skrzypi wóz, wielki mróz 207
Słowo było cudem, względem 547
Słowo przedwieczne z ust Ojca 548
Słyszeliśmy wdzięczne hymny 550
Słyszę z nieba muzykę 551
Spało Dzieciątko, kryło się 553
Spłynął z nieba wysokiego 207
Spracowany dnia jednego 208
Spuście nam na ziemskie niwy 620
Stała nam się nowina miła 212
Stary rok się kończy, nowy lepszy 213
Straszliwego Majestatu Panie 672
Swarzyłam się z pastuchem 213
Syn Boży z nieba nam dany 553
Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy 554
Szczęśliwe czasy nam się zjawiły 214
Szczęśliwy, kto sobie Patrona 666
Szczęśliwy moment, światu 555
Szczęśliwy pasterz pilnujący trzody 216
Szczodry wieczór, dobry wieczór 217
Szopka I dla małych dziatek 315
Szopka II dla małych dziatek 335

Ś
Śliczna Dziecino, jedyne pieszczoty 556
Śliczna Panienka, jako Jutrzenka 218
Śliczna Panienka Jezusa zrodziła 557
Śliczna Panienka Jezusa zrodziła 560
Śpiewajcie jednorodzonemu 561
Śpiewajmy dziś Panu, w wieczór 220
Śpiewajmy Panu z weselem 561
Świetny był ten dzień, w swym 561
Świętych Aniołów wdzięczna 222
Święty Szczepan po kolędzie gdy 223

T
Ta noc nieszczęśliwa, aż serce 224
Tantum ergo Sacramentum 641
Ten, który światem w mocnej 563
Trzej królowie jadą z królewską 228
Trzej królowie, Monarchowie 566
Triumphus Regis Angelorum 564
Tryumfy króla niebieskiego 565
Tusząc pasterze, że dzień blizki 229
Twoja cześć, chwała, nasz 649

U
U drzwi Twoich, stoję Panie 650
Usnąłeś, Jezu, na Maryi łonie 567
Ustają troski ludzkiego plemienia 234

W
W Betleem Judzkiem, gdy 236
W Betleem mieście Jezus się 568
W Betleem przy drodze jest 235
W Betleem się narodziło Dziecię 568
W Betleem sławnem, w czasie 238
W biednej stajence między 570
Wdzięczni Anieli, bądźcie weseli 571
W dzień Bożego narodzenia 239
W dzień Bożego narodz., radość 244
W dzień Bożego narodzenia, weseli 572
W dzień Bożego narodz., wszyscy 245
Weselcie się ludzie, już wam dobrze 247
Wesel się, Nieba Królowa 636
Wesoła nam się zjawiła dzisiaj 248
Wesoła nowina, porodziła Syna 573
Wesołą nowinę bracia słuchajcie 574
Wesołą nowinę bracia słuchajcie 575
Wesołą nowinę dziś ogłaszamy 251
Wesoła się nowina na świecie 250
Wesoły nam dziś dzień nastał 636
Widziałże kto kiedy niesłychane 252
Wiek on szczęśliwy radość świata 576
Więzień w czyścu zatrzymany 677
Wiole i wdzięczne lutnie, muzyki 577
Wisi na krzyżu, Pan Stwórca 631
Witajcie męczeńskie kwiatki 581
Witaj dziecino, moje kochanie 253
Witaj gościu na ziemi z Syonu 578
Witaj, Janie z Bolesława 667
Witaj Jezu kochany, kochany 254
Witaj Jezu Najmilejszy 255
Witaj Jezu nasz kochany 296
Witaj Jezuniu! witaj kochanie 256


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).