Przybieżeli do Betleem pasterze (1904)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Przybieżeli do Betleem pasterze
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Wydawca Karol Miarka
Data wyd. 1904
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Przybieżeli do Betlejem w wykonaniu artystów Studia Accantus.
KOLĘDA  141.

lVarA = \lyricmode { Przy -- bie -- że -- li do Be -- tle -- em pa -- ste -- rze, Przy -- gry -- wa -- jąc Dzie -- cią -- tecz -- ku na li -- rze, Wi -- ta -- ją Dzie -- cią -- tko, Ma -- łe Pa -- cho -- lą -- tko, Pa -- ste -- rze, pa -- ste -- rze. }

sVarArep = {  \bar ".|:" f4 c d8 c d c | bes4 bes a8 bes c bes | a4 bes c r | a g f r \bar ":|." }

sVarAp = { f8 e f g a g a bes | c4 f c r | f, e f g a g a bes | c f c r | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent=0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \autoBeamOff \relative f' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

Przybieżeli do Betleem pasterze, * Przygrywając Dzieciąteczku na lirze, * Witają Dzieciątko, Małe Pacholątko, * Pasterze, pasterze.

Podarunki Jezusowi oddają, * Na kolana przed Nim ze czcią klękają. * Witają Dzieciątko itd.

Uznają w Nim Mesyasza prawego, * Który przyszedł, by ich zbawił od złego. * Witają Dzieciątko itd.

Dzieciątko się do pastuszków uśmiecha, * Swobodnie każdy z nich sobie oddycha. * Witają Dzieciątko itd.

Postanęli pastuszkowie wokoło, * Zaśpiewali Jezusowi wesoło. * Witają Dzieciątko itd.

Dziękował im Józef stary za dary, * Przyniesione dla Jezusa ofiary. * Witają Dzieciątko itd.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).