Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/198

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  
lVarA = \lyricmode { Wi -- ta -- ją Dzie -- cią -- tko, Ma -- łe Pa -- cho -- lą -- tko, Pa -- ste -- rze, pa -- ste -- rze. }

sVarArep = { \bar ".|:" f4 c d8 c d c | bes4 bes a8 bes c bes | a4 bes c r | a g f r \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \time 4/4 \autoBeamOff \relative c'' { \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
 \addlyrics { \small \lVarA } }

  Witają Dzieciątko, Małe Pacholątko, * Pasterze, pasterze.

  Podarunki Jezusowi oddają, * Na kolana przed Nim ze czcią klękają. * Witają Dzieciątko itd.

  Uznają w Nim Mesyasza prawego, * Który przyszedł, by ich zbawił od złego. * Witają Dzieciątko itd.

  Dzieciątko się do pastuszków uśmiecha, * Swobodnie każdy z nich sobie oddycha. * Witają Dzieciątko itd.

  Postanęli pastuszkowie wokoło, * Zaśpiewali Jezusowi wesoło. * Witają Dzieciątko itd.

  Dziękował im Józef stary za dary, * Przyniesione dla Jezusa ofiary. * Witają Dzieciątko itd.


  KOLĘDA  142.

  Przylecieli Aniołkowie jak ptaszkowie z nieba, * I śpiewali Dzieciąteczku wesoło, jak trzeba; * Hojże