A baczcież, pastuszki, co się dzieje

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł A baczcież, pastuszki, co się dzieje
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karola Miarki
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział I
Pobierz jako: Pobierz Cały dział I jako ePub Pobierz Cały dział I jako PDF Pobierz Cały dział I jako MOBI
Indeks stron
KOLĘDA 1.

lVarA = \lyricmode { A bacz -- cież pa -- stu -- szki co_się dzie -- je w_pół -- noc łu -- ną nie -- bo wszak_ja -- śnie -- je; W_ja -- snym o -- bło -- ku nie -- bo sie wzno -- si, I chwa -- łę Bo -- gu, mir lu -- dziom gło -- si; Po -- słu -- chaj -- cie. }

sVarArep = { c,8 es16 es es8 es es es16 es f8 es | es8 es16 es f8 g as as16 bes c8 es | des4 bes8 bes a4 r \bar ":|." }

sVarAp = { aes4 es c' c | bes8 as g[f] es4 es | bes' es, des' des | c8 bes as[g] as4 as \bar ".|:" }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent=0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 4/4 \tempo \markup { \small "Lento." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

A baczcież, pastuszki, co się dzieje, * w północ łuną niebo wszak jaśnieje; * W jasnym obłoku niebo się wznosi, * I chwałę Bogu, mir ludziom głosi; * Posłuchajcie.

Pospieszcie, pastuszki, do stajenki; * Gdzie się narodził Jezus maleńki; * Chrystus, Pan świata dziś się narodził, * By z grzechów cały świat wyswobodził, * Nie bójcie się!

Pójdźmy do stajenki Betleemskiej, * Ujrzeć, co głoszą chóry anielskie; * Co tam znajdziemy, światu powiemy, * Potem zagramy i zaśpiewamy: * Alleluja!

O jak wesoła dla nas nowina; * Panna powiła Boskiego Syna; * Będziemy mieli pokój na ziemi, * Za to oddajmy z ludźmi wszystkiemi: * Cześć dzieciątku.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).