Narodził się Jezus Chrystus (1904)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Narodził się Jezus Chrystus
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karola Miarki
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: Pobierz Cały dział II jako ePub Pobierz Cały dział II jako PDF Pobierz Cały dział II jako MOBI
Indeks stron
PIEŚŃ  95.

lVarA = \lyricmode { Na -- ro -- dził się Je -- zus Chry -- stus, bądź -- my we -- se -- li, Glo -- ri -- a, glo -- ri -- a in ex -- cel -- sis De -- o, Glo -- ri -- a, glo -- ri -- a in ex -- cel -- sis De -- o! }

lVarB = \lyricmode { Chwa -- łę Mu na wy -- so -- koś -- ci nu -- cą A -- nie -- li. }

sVarAk = { \repeat volta 2 { \bar "[|:" g4_\mf g aes aes | bes bes c c | bes2 bes4 aes | aes2 g4 r \bar ":|]" } bes4 aes g2 | c4 bes aes2 | g4 aes bes c | bes2 g4 r | bes aes g2 | es'4 bes c2 | bes4 aes g f | f2 es4 r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 4/4 \autoBeamOff \relative g' { \sVarAk } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB } }

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli, * Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli. * Gloria, gloria in excelsis Deo, * Gloria, gloria in excelsis Deo!

Na kolana wół i osieł przed Nim klękają, * A swoim Go Stworzycielem i Panem znają. * Gloria itd.

Pastuszkowie przybiegają na znak im dany, * Cześć oddają i witają Pana nad pany. * Gloria itd.

Trzej królowie z podarunki, gdy przyjechali, * Mirrę, kadzidło i złoto Jemu dawali. * Gloria itd.

I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu, * Jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu. * Gloria itd.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).