Z dalekiego Wschodu jadą

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Z dalekiego Wschodu jadą
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karola Miarki
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: Pobierz Cały dział II jako ePub Pobierz Cały dział II jako PDF Pobierz Cały dział II jako MOBI
Indeks stron
PIEŚŃ  196.

lVarA = \lyricmode { Z_da -- le -- kie -- go Wscho -- du ja -- dą kró -- lo -- wie, I od tar -- so -- wej kra -- i -- ny ja -- dą do Bo -- żej Dzie -- ci -- ny, Co świat po -- wi -- ta -- ła, by go zba -- wi -- ła. }

sVarArep = { c8 c d d16([c]) | bes8 bes c c16([bes]) | a8 a \stemUp bes bes \stemNeutral | g8 g e c | f g a d | c4 \stemUp a8([c]) \stemNeutral | c bes g bes | a4 r }

sVarAp = { \repeat volta 2 { f8 g a d | c4 a8([c]) | c bes g bes | a4 r } }

lVarB = \lyricmode { Mą -- drzy A -- ra -- bo -- wie i Mu -- rzy -- no -- wie; }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small "Umiarkowanie." } \autoBeamOff \relative f' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB } }

Z dalekiego Wschodu jadą królowie, * Mądrzy Arabowie i Murzynowie; * I od tarsowej krainy * jadą do Bożej Dzieciny, * Co świat powitała, by go zbawiła.

Gwiazda ich do szopy zaprowadziła * I dalekiej drogi trud osłodziła, * Bo na skarbie się poznali, * Winny pokłon Mu oddali, * I złożyli dary, co z sobą wzięli.

A gdy już do domu powracać chcieli, * Do Jezuska w żłóbku westchnęli: * O maleńki Jezu drogi, * Czemuś dla nas tak ubogi? * Wszak w bogactwach mnogich Twoi są kmiecie!

Ofiary królewskie przyjęło Dziecię, * I było im Bogiem na całe życie, * My, co skarbów dziś nie mamy, * Na ofiary serca damy. * Ratuj nas, o Jezu, drogi klejnocie!Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Karol Miarka (syn), anonimowy.