Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/210

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


winiły, cóż winna Dziecina? * Uważ teraz każdy wierny, jak wielce Bóg miłosierny; * Odżałował Syna Swego, by krew przelał dla grzesznego * Człeka, by nie zginął na wieki.

Niech Ci, Jezu, będą dzięki, za Twe narodzenie, * Bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie: * Miłość, która to sprawiła, iż Cię do nas sprowadziła, * Niech swą iskrą nas zapali, abyśmy Cię miłowali, * Teraz i bez końca w wieczności.


PIEŚŃ  196.

lVarA = \lyricmode { Z_da -- le -- kie -- go Wscho -- du ja -- dą kró -- lo -- wie, I od tar -- so -- wej kra -- i -- ny ja -- dą do Bo -- }

sVarArep = { c8 c d d16([c]) | bes8 bes c c16([bes]) | a8 a \stemUp bes bes \stemNeutral | }

sVarAp = { \repeat volta 2 { f8 g a d | c4 a8([c]) | c bes g bes | a4 r } }

lVarB = \lyricmode { Mą -- drzy A -- ra -- bo -- wie i Mu -- rzy -- no -- wie; }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small "Umiarkowanie." } \autoBeamOff \relative f' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB } }

Z dalekiego Wschodu jadą królowie, * Mądrzy Arabowie i Murzynowie; * I od tarsowej krainy * jadą do Bo-