Trzej królowie, Monarchowie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Trzej Królowie, monarchowie
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karola Miarki
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: Pobierz Cały dział II jako ePub Pobierz Cały dział II jako PDF Pobierz Cały dział II jako MOBI
Indeks stron
PIEŚŃ  164.

lVarA = \lyricmode { Trzej kró -- lo -- wie, Mo -- nar -- cho -- wie, z_wscho -- dnich kra -- jów nio -- są da -- ry, Gwia -- zda w_prze -- dzie, Kró -- lów wie -- dzie, Do u -- bo -- giej tej ko -- sza -- ry. }

sVarArep = {  a8. b16 c4 c | c8. \stemUp b16 \stemNeutral d4. c8 | b8. a16 g8 a \stemUp b8. \stemNeutral a16 | a4 g r }

sVarAp = { g8. a16 b4 b | g8. a16 b4 b | b8. a16 g8 g a b | d4 c r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \autoBeamOff \relative g' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

Trzej królowie, * Monarchowie, * z wschodnich krajów niosą dary, * Gwiazda w przedzie, * Królów wiedzie, * Do ubogiej tej koszary.

Anioł leci, * Gwiazda świeci, * Aż do żłóbka ubogiego. * Wół z osiełkiem * Stoją społkiem, * Z pastuszkami wedle Niego.

Poklękali; * Pokłon dali, * Mirry, złota pełne czasze. * Z nimi, Boże, * My w pokorze, * Serca oddajemy nasze.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).