A czemuż, mój Jezus, tak ubogo (1904)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł A czemuż, mój Jezus, tak ubogo
Pochodzenie Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych
Redaktor Karol Miarka
Data wydania 1904
Wydawnictwo Karola Miarki
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały dział II
Pobierz jako: Pobierz Cały dział II jako ePub Pobierz Cały dział II jako PDF Pobierz Cały dział II jako MOBI
Indeks stron
PIEŚŃ 6.

lVarA = \lyricmode { A cze -- muż, mój Je -- zus, tak u -- bo -- go le -- ży, Ani po kró -- le -- wsku, ni w_dro -- giej o -- dzie -- ży? Znać dla -- te -- go, by grze -- szni -- ka, czar -- tow -- skie -- go nie -- wol -- ni -- ka, od pie -- kła wy -- ba -- wił, Przez u -- bó -- stwo zba -- wił. }

sVarA = { a8 bes c4 a | a2^> g8[f] | g g g4 a | bes2^> a4 | a8 bes c4 a | a2 g8[f] | g g g4 a | bes2 a4\fermata \bar "||" c8 a a4 g8[f] | g a bes4 a | bes8 a g4 f | e8 f g4 c, | f8 f f4 d' | c2 bes4 | a8 bes c4 e, | f2 f4\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

A czemuż, mój Jezus, tak ubogo leży, * Ani po królewsku, ni w drogiej odzieży? * Znać dlatego, by grzesznika, czartowskiego niewolnika, * od piekła wybawił, Przez ubóstwo zbawił.

Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina? * Wszak świat, niebo, ziemia Jego jest dziedzina. * Ale w stajence ubogiej, na sianeczku w ten mróz srogi; * W kamiennym żłóbeczku, zimno Paniąteczku.

Czemuż nie w bogatej pościeli królewskiej, * Nie pod pawilonem leży Pan niebieski? * Pajęczyna pawilonem, by każdy człek był zbawianym * Od nałogu złego, Bogu obmierzłego.

A cóż za dworzany ma miłe Dzieciątko, * Syn Ojca wiecznego, małe Pacholątko? * Osieł z wołem to dworzany, zważ człeku Pana nad pany, * Bydlęta Mu służą, jak Bogu posłużą.

A ty Mu tak służysz, żałość Mu zadajesz, * Gdy za Jego dobroć czartu się oddajesz: * Porzuć twoje złe nałogi, Jezusowi łzy na nogi * Wylewaj serdecznie, będziesz żył z Nim wiecznie.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Karol Miarka (syn).