Indeks:PL Waleria Marrene Morzkowska Nowy gladjator.djvu