Indeks:Mikołaja Kopernika Toruńczyka O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
  wpisz swoją nazwę użytkownika
  na stronie Rezerwacji.

  Tytuł

  Mikołaja Kopernika Toruńczyka O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć

  Autor

  Mikołaj Kopernik
  Jan Baranowski (przedmowa)
  Julian Bartoszewicz (życiorys)
  Ludwik Osiński (Oda o Koperniku)

  Tłumacz

  Jan Baranowski

  Wydawca

  Typis Stanislai Strąbski

  Rok wydania

  1854

  Źródło

  Skany na commons

  Strony

  001 002 003 004 005 006

  • Przedmowa tłumacza

  007 008 009

  • Treść dzieła (streszczenie)

  010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048

  • Życiorys Mikołaja Kopernika

  049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084

  • Oda o Koperniku

  085 086 087 088 089 090

  • Do czytelnika o zasadach tego dzieła

  091 092

  • Mikołaj Schonberg kardynał kapuański Mikołajowi Kopernikowi pozdrowienie

  093

  • Do Jego Świątobliwości Pawła III papieża, Mikołaja Kopernika przedmowa do dzieła: O obrotach ciał niebieskich

  094 095 096 097 098 099

  • Przedmowa

  100 101 102 103 104 105 106

  • TREŚĆ DZIEŁA:
   • Księga pierwsza

  107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

   • Księga druga

  172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

   • Księga trzecia

  251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

   • Księga czwarta

  338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426

   • Księga piąta

  427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539

   • Księga szósta

  540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580

  • O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika, opowiadanie piérwsze przez Jerzego Joachima Retyka dla Jana Schonera napisane

  581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638

  • O bokach i kątach trójkątów tak płaskich jako i kulistych, książeczka bardzo ucząca i użyteczna, jużto do zrozumienia licznych twierdzeń Ptolemeusza, już do wielu innych celów ułożona przez znakomitego i światłego męża Mikołaja Kopernika Torunianina. Z dołączeniem tablicy połówek cięciw łuków koła.

  639 640 641

  642 643 644 645 646

  647 648

  649 650 651 652 653 654 655 656

  657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668

  669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688

  689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728

  729 730 731 732 733 734 735 736 737 738

  • Spis rzeczy

  739 740 741 742 743 744 745 746

  Postęp

  Nie wszystkie strony zostały przepisane

  Status dod.

  Brak informacji o dodatkowych elementach

  Uwagi

  OCR części polskojęzycznej

  Spis treści:
  SPIS RZECZY
  w tém dziele zawartych  stronnica.

   1
  Przedmowa autora (teraz dopiéro ogłoszona) 
   10
  ROZDZIAŁ I. 
  Świat jest kulisty 
   13
  — II. 
  Ziemia jest także kulista 
   14
  — III. 
  Jakim sposobem ziemia wraz z wodą jednę kulę tworzą 
   16
  — IV. 
  Bieg ciał niebieskich jest jednostajny, kołowy, nieustający albo z kołowych złożony 
   18
  — V. 
  Czy ziemia podlega biegowi kołowemu i o miejscu jéj w przestrzeni 
   20
  — VI. 
  Niezmierna rozległość nieba w porównaniu do wielkości ziemi 
   22
  — VII. 
  Przyczyna, dla któréj starożytni mniemali, że ziemia niewzruszona, jest środkiem świata 
   25
  — VIII. 
  Rozbiór powyższych dowodów i ich niedostateczność 
   27
  — IX. 
  Czy można ziemi przyznać więcéj biegów, i o środku świata 
   32
  — X. 
  Porządek ciał niebieskich 
   33
  — XI. 
  Wykład trojakiego biegu ziemi 
   40
  — XII. 
  O wielkości linij prostych w kole 
   45
  — XIII. 
  O bokach i kątach trójkątów płaskich prostokréślnych 
   57
  — XIV. 
  O trójkątach kulistych 
   62
    
  Wstęp 
   78
  ROZDZIAŁ I. 
  O kołach i ich nazwiskach 
   80
  — II. 
  O pochyłości ekliptyki, o oddaleniu zwrotników i sposobie ich dochodzenia 
   83
  — III. 
  O łukach i kątach przecinających się kół: równika, ekliptyki i południka, o zboczeniu i wznoszeniu prostém i o ich rachowaniu 
   84
  — IV. 
  Z wiadoméj szérokości i długości któréjkolwiek gwiazdy zewnątrz ekliptyki położonéj, jak można oznaczyć jéj zboczenie i wznoszenie proste oraz punkt ekliptyki górujący razem z gwiazdą 
   91
  — V. 
  O kątach nachylenia poziomu 
   93
  — VI. 
  Różnice między cieniami południowemi 
   95
  — VII. 
  Dzień największy, obszerność wschodnia i nachylenie sfery, jak się wzajemnie tłumaczą, i o innych nierównościach dni 
   98
  — VIII. 
  O godzinach i częściach dnia i nocy 
   105
  — IX. 
  O wznoszeniu pochyłém stopni eklipt. i jak dla któregokolwiek wschodzącego stopnia eklipt., oznaczyć punkt tejże znajdujący się wtedy na południku 
   106
  — X. 
  O kątach ekliptyki z poziomem 
   108
  — XI. 
  O używaniu powyższych tablic 
   114
  — XII. 
  O kątach i łukach, jakie tworzą koła przez bieguny poziomu przechodzące, z ekliptyką 
   115
  — XIII. 
  O wschodzie i zachodzie gwiazd 
   116
  — XIV. 
  O wynajdowaniu położeń gwiazd i opisie katalogowym gwiazd stałych 
   119
  ROZDZIAŁ I. 
  Poprzedzanie punktów równonocnych i stanowisk słońca 
   159
  — II. 
  Wypis postrzeżeń dowodzących niejednostajności poprzedzania punktów równonocnych i zwrotnikowych 
   162
  — III. 
  Zasady, za pomocą których tłumaczy się zmiana punktów równonocnych i pochyłości ekliptyki 
   167
  — IV. 
  Jakim sposobem ruch tam i napowrót czyli kołysania powstaje z ruchów kołowych 
   171
  — V. 
  Tłumaczenie nierówności poprzedzania punktów równonoc. i zmiany pochyłości eklipt. 
   173
  — VI. 
  O średnich zmianach punktów równonocnych i pochyłości ekliptyki 
   176
  — VII. 
  Jaka jest największa róznica między średniém a pozorném poprzedzaniem punktów równonocnych 
   182
  — VIII. 
  O cząstkowych zmianach biegu punktów równonocnych i ułożenie ich w tablice 
   185
  — IX. 
  Rozbiór i uzupełnienie powyższego wykładu co do poprzedzania punktów równonocnych 
   188
  — X. 
  Jaka jest największa zmiana kąta pochyłości równik do ekliptyki 
   191
  — XI. 
  Oznaczenie epok średniego biegu punktów równonocnych i anomalii 
   193
  — XII. 
  O rachowaniu poprzedzania równonocy wiosennéj i pochyłości ekliptyki 
   196
  XIII. 
  Wielkość roku słonecznego i jego odmiana 
   200
  — XIV. 
  O jednostajnych i średnich obrotach środka ziemi 
   206
  — XV. 
  Twierdzenia wstępne do okazania nierówności biegu pozornego słońca 
   210
  — XVI. 
  O nierówności biegu pozornego słońca 
   217
  — XVII. 
  Wykład piérwszéj nierówności biegu rocznego słońca i jéj zmian cząstkowych 
   222
  — XVIII. 
  Dochodzenie biegu średniego słońca w długości 
   224
  — XIX. 
  Oznaczenie miejsc i epok biegu średniego słońca 
   227
  — XX. 
  Druga podwójna nierówność biegu słońca, pochodząca ze zmiany apsydów, tojest linii największéj i najmniejszéj odległości 
   228
  — XXI. 
  Wielkość drugiéj zmiany nierównego biegu słońca 
   233
  — XXII. 
  Tłumaczenie biegu średniego i zmiennego punktu odsłonecznego 
   235
  — XXIII. 
  Poprawa anomalii słońca i oznaczenie jéj epok 
   237
  — XXIV. 
  Ułożenie tablicy różnic między średnim a pozornym biegiem słońca 
   238
  — XXV. 
  O rachowaniu pozornych położeń słońca 
   240
  — XXVI. 
  O dobie, tojest zmianie dnia słonecznego prawdziwego 
   242
    
  Wstęp 
   246
  ROZDZIAŁ I. 
  Teorya kół księżycowych według mniemania starożytnych 
   247
  — II. 
  Niedostateczność powyższych założeń 
   250
  — III. 
  Inne zdania o biegu księżyca 
   253
  — IV. 
  O obrotach księżyca i jego biegach oddzieln. 
   255
  — V. 
  Tłumaczenie piérwszéj nierówności biegu księżyca, przypadającéj w nowi i pełni 
   261
  — VI. 
  Potwierdzenie wypadków otrzymanych na średni bieg księżyca w długości i anomalii 
   270
  — VII. 
  Miejsca długości i anomalii księżyca 
   271
  — VIII. 
  Druga nierówność biegu księżyca i stosunek piérwszego do drugiego epicykla 
   273
  — IX. 
  O innéj zmianie, skutkiem któréj księżyc od punktu najdalszego epicykla zdaje się nierówno bieg odbywać 
   275
  — X. 
  Jakim sposobem bieg pozorny księżyca wyznacza się z wiadomego biegu średniego 
   277
  — XI. 
  Ułożenie tablicy popraw, czyli równań biegu 
   280
  — XII. 
  Rachowanie biegu księżyca 
   283
  — XIII. 
  Jak się dochodzi i tłumaczy bieg księżyca w szerokości 
   285
  — XIV. 
  Miejsca anomalii szerokośći księżyca 
   288
  — XV. 
  Skład narzędzia paralaktycznego 
   291
  — XVI. 
  O Paralaxach księżyca 
   293
  — XVII. 
  Wyznaczenie stosunku odległości księżyca od ziemi, do promienia tejże ziemi 
   296
  — XVIII. 
  Średnica księżyca i cienia ziemskiego w miejscu, w której księżyc przechodzi 
   299
  XIX. 
  Jak się wyznacza odległość słońca i księżyca od ziemi, ich średnice i grubość cienia w miejscu gdzie księżyc przechodzi, oraz długość osi cienia ziemskiego 
   301
  — XX. 
  Wielkość trzech ciał niebiesk., słońca, księżyca, ziemi, tudzież ich porównanie z sobą 
   305
  — XXI. 
  Średnica pozorna słońca i jego paralaxa 
   306
  — XXII. 
  O średnicy księżyca nierówno pokazującéj się i jego paralaxach 
   308
  — XXIII. 
  Przyczyna zmiany wielkości cienia ziemsk. 
   309
  — XXIV. 
  Wykład tabelaryczny szczegółowych paralax słońca i księżyca na kole przez bieguny poziomu przechodzącém 
   311
  — XXV. 
  Rachowanie paralaxy słońca i księżyca 
   317
  — XXVI. 
  Jakim sposobem wyznaczają się paralaxy księżyca w długości i szerokości 
   319
  — XXVII. 
  Potwierdzenie wypadków na paralaxę księżyca podanych 
   323
  — XXVIII. 
  O średnich złączeniach i przeciwległościach księżyca i słońca 
   324
  — XXIX. 
  Dochodzenie prawdziwych złączeń i przeciwległości słońca i księżyca 
   326
  — XXX. 
  Jakim sposobem złączenia i przeciwległości słońca i księzyca przypadające na ekliptyce odróżniają się od innych 
   329
  — XXXI. 
  Oznaczyć, jak wielkiém będzie zaćmienie słońca i księżyca 
   330
  — XXXII. 
  Oznaczyć, naprzód jak długo zaćmienie trwać będzie 
   331
    
  Wstęp 
   335
  ROZDZIAŁ I. 
  O obrotach planet i ich biegach średnich 
   336
  — II. 
  Tłumaczenie biegu kołowego i pozornego pięciu planet, podług zdania starożytnych 
   344
  — III. 
  Ogólne tłumaczenie nierówności biegu pozornego planet, z przyczyny biegu ziemi 
   346
  — IV. 
  Jakim sposobem biegi własne planet wydają się nierównemi 
   349
  — V. 
  Tłumaczenie biegu Saturna 
   353
  — VI. 
  Trzy inne przeciwległości Saturna późniéj uważane 
   359
  — VII. 
  Rozbiór biegu Saturna 
   365
  — VIII. 
  Oznaczenie miejsc Saturna 
   366
  — IX. 
  O biegach paralaktycznych Satuna, pochodzących z biegu rocznego ziemi, i o odległości Saturna od słońca 
   367
  — X. 
  Tłumaczenie biegu Jowisza 
   370
  — XI. 
  Trzy inne przeciwległości Jowisza późniéj uważane 
   374
  — XII. 
  Potwierdzenie biegu średniego Jowisza 
   380
  — XIII. 
  Oznaczenie miejsc i epok biegu Jowisza 
   381
  — XIV. 
  Dochodzenie biegów paralaktycznych Jowisza i jego odległości od słońca w stosunku promienia drogi rocznéj ziemi 
   382
  — XV. 
  O planecie Marsie 
   385
  — XVI. 
  Trzy inne przeciwległości planety Marsa niedawno uważane 
   389
  XVII. 
  Sprawdzenie biegu Marsa 
   393
  — XVIII. 
  Oznaczenie położeń Marsa 
   394
  — XIX. 
  Wymiar drogi Marsa w częściach, jakich promień drogi rocznéj ziemi zawiera jednę 
   395
  — XX. 
  Planeta Wenus 
   398
  — XXI. 
  Stosunek średnic drogi Wenusa i drogi ziemskiéj 
   401
  — XXII. 
  Podwójny bieg Wenusa 
   402
  — XXIII. 
  Rozbiór biegu Wenusa 
   404
  — XXIV. 
  Miejsca i epoki anomalii Wenusa 
   408
  — XXV. 
  O Merkurym 
   409
  — XXVI. 
  Położenie linii największéj i najmniejszéj odległości Merkurego 
   412
  — XXVII. 
  Wielkość mimośrodu i stosunek kół Merkurego 
   414
  — XXVIII. 
  Dlaczego odsunięcia Merkurego większemi się wydają na końcach boku sześciokąta, aniżeli w punkcie przyziemnym 
   417
  — XXIX. 
  Rozbiór średniego biegu MErkurego 
   419
  — XXX. 
  Późniejsze postrzeżenia biegu MErkurego 
   422
  — XXXI. 
  Oznaczenie miejsc i epok biegu Merkurego 
   429
  — XXXII. 
  Inny sposób zbliżania się i oddalania środka drogi Merkurego 
   430
  — XXXIII. 
  Tablice równań biegu pięciu planet 
   432
  — XXXIV. 
  Jakim sposobem rachują się położenia pięciu planet w długości 
   438
  — XXXV. 
  O stanowiskach i wstecznych biegach pięciu planet 
   440
  — XXXVI. 
  Jak się wyznaczają czasy, miejsca i łuki wstecznych biegów 
   445
    
  Wstęp 
   448
  ROZDZIAŁ I. 
  Ogólny wykład odsunięć w szerokości pięciu planet 
   449
  — II. 
  Teorya kół, po których planety w szerokości bieg odbywają 
   452
  — III. 
  Jaka jest pochyłość dróg Saturna, Jowisza i Marsa 
   458
  — IV. 
  O niektórych innych wielkościach i w ogóle o wykładzie szerokości trzech wyższych planet 
   461
  — V. 
  O szerokościach Wenusa i Merkurego 
   463
  — VI. 
  O drugim ruchu w szerokości Wenusa i Merkurego, podług pochyłości ich dróg w punkcie odziemnym i przyziemnym 
   467
  — VII. 
  Jakie są kąty pochyłości dróg planety Wenusa i Merkurego 
   470
  — VIII. 
  Trzeci rodzaj szérokości Wenusa i Merkurego, który zboczeniem nazywają 
   475
  — IX. 
  O rachowaniu szerokości pięciu planet 
   484
  DODATKI.
  4. 
  Siedm gwiazd Mikołaja Kopernika 
   553
  5. 
  Sposób urządzenia monety, przez M. Kopernika 
   561
  DODATEK
  SPIS TABLIC.
  W TÉM DZIELE ZAMIESZCZONYCH.
  1. 
  Tablica cięciw w kole 
   54
  2. 
  Tablica zboczeń punktów ekliptyki 
   88
  3. 
  Tablica wznoszeń punktów ekliptyki 
   89
  4. 
  Tablica kątów południka z ekliptyką 
   90
  5. 
  Tablica różnic wznoszeń prostych sfery ukośnéj 
   102
  6. 
  Tablica prostych wznoszeń znaków ekliptyki w obrocie sfery prostéj 
   110
  7. 
  Tablica wznoszeń prostych sfery pochyłéj 
   111
  8. 
  Tablica kątów ekliptyki z poziomem 
   113
  9. 
  Opis gromad i gwiazd stałych 
   125
  10. 
  Bieg średni poprzedzania punktów równonocnych 
   180
  11. 
  Bieg średni anomalii punktów równonocn. 
   181
  12. 
  Tablica popraw poprzedzania punktów równonocnych i pochyłości ekliptyki 
   187
  13. 
  Tabl. niezłożonego średniego biegu słońca 
   207
  14. 
  Tablica złożonego średniego biegu słońca 
   208
  15. 
  Tablica średniéj anomalii słońca 
   209
  16. 
  Tablica równań rocznego biegu słońca 
   239
  17. 
  Tablica biegu księżyca 
   258
  18. 
  Bieg średni anomalii księżyca 
   259
  19. 
  Bieg księżyca w szerokości 
   260
  20. 
  Tablica równań biegu księżyca 
   282
  21. 
  Tablica paralax słońca i księżyca 
   315
  22. 
  Tablica promieni pozornych słońca, księżyca i cienia ziemskiego 
   316
  23. 
  Tablica złączeń i przeciwległości słońca i księżyca 
   325
  24. 
  Bieg paralaktyczny Saturna 
   339
  25. 
  Bieg paralaktyczny Jowisza 
   340
  26. 
  Bieg paralaktyczny Marsa 
   341
  27. 
  Bieg paralaktyczny Wenusa 
   342
  28. 
  Bieg paralaktyczny Merkurego 
   343
  29. 
  Równania biegu Saturna 
   433
  30. 
  Równanie biegu Jowisza 
   434
  31. 
  Równanie biegu Marsa 
   435
  32. 
  Równanie biegu Wenusa 
   436
  33. 
  Równanie biegu Merkurego 
   437
  34. 
  Szerokość Saturna, Jowisza i Marsa 
   480
  35. 
  Szerokość Wenusa i Merkurego 
   482

  Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: