Strona:PL Mikołaja Kopernika Toruńczyka O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć.djvu/730

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

XIII.

(Epistola ad Joannem Dantiscum, Episcopum Warmiensem data).

Reverendissime in Christo Pater et Domine Domine Clementissime!

In negotio illo Canonicatuum, quod mihi commisit R. D. Vestra, accepto et communicato consilio cum R. D. Culmensi, visum est, non satis maturum esse, ut ad Capitulum referatur, nisi prius causa Cantoris quae supervenit, decidatur, quo facto ad illam proponendam dabitur melior occasio: nisi interim aliud deliberaverit R. D. Vestra Cui servitia mea cupio esse commendata.

Ex Frueburgo quinta Paschae, 1538.

E. R. D. Vestrae
Devotissimus,
Nic. Copernic.

Reverendissimo in Christo Patri et Domino Domino Joanni, Dei gratia Episcopo Varmiensi, Domino meo Clementissimo ac plurimum observando.


XIII.
(Do Jana Dantyszka Biskupa Warmijskiego).
Najprzewielebniejszy w Chrystusie Ojcze i Panie najłaskawszy!

W sprawie Kanonii, którąś mi Wasza Przewielebność powierzył, za porozumieniem się z Przewielebnym Biskupem Chełmińskim, mniemam, że sprawa ta nie jest jeszcze tak dojrzała, ażeby ją do Kapituły odsyłać wprzódy, nim rozstrzygniętą zostanie sprawa Kantora, która nadchodzi; po załatwieniu téj, lepsza do wprowadzenia tamtéj sposobność się poda; chyba, że tymczasem co innego postanowi Wasza Przewielebność, któréj usługi moje chętnie poświęcam.Z Frauenburga d. 25 kwietnia 1538 r.

najprzychylniejszy
Mikołaj Kopernik.

Najprzewielebniejszemu w Chrystusie Ojcu i Panu Janowi, z Bożéj łaski Biskupowi Warmijskiemu, Panu memu łaskawemu i nader Szanownemu.