Strona:PL Mikołaja Kopernika Toruńczyka O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć.djvu/745

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


EXPLICATIO TABULARUM.1. Frontem libri ornavimus imagine Copernici, a Joanne Piwarski lapide excusa. Similitudo effecta est ex vera imagine Copernici pigmentis oleatis picta, simillima ei Copernici imagini, quae exstat in Boissardii Iconibus celeberrimorum virorum, nec minus ei, quae praemissa est vitae Copernici libro Gassendi De vita Tychonis Brahci adjectae.
2. In altera tabula efficti sunt duo numi, in memoriam Copernici Parisiis cusi. Et alteram quidem minorem cudit Durand, curante et emendante inscriptionem Adriano Krzyżanovio; alteram autem majorem Antonius Oleszczyński anno 1830 in memoriam statuae aereae Copernico Varsaviae in Suburbio Cracoviensi positae.
3. In tertia tabula est imago monumenti Copernico Varsaviae collocati, a Dietrichio aere incisa.
4. In quarta tabula exstat imago monumenti Copernico anno 1853 Torunii in urbe natali positi a A. Dietrichio incisa.
5. Praeterea subjecimus quatuor chartas, in quibus literas, Copernici scripturae assimilandas curavimus. Et in prioribus duabus exstat praefatio illa Copernici in libro manuscripto in Bohemia apud Comitem Nosticium integra servata, quam similitudine ex vero efficta Comes Raimundus Skórzewski benigne nobis communicavit. Alterae duae deinde continent duas epistolas ad Joannem Dantiscum Episcopum Varmiensem datas, quarum in priore, die 27 mensis Julii anno 1541 data, Copernicus gratias agit Episcopo pro laudibus quibus librum suum epigrammate condito extulerat.


OBJAŚNIENIE RYCIN.1. Na czele dzieła umieszczamy wizemnek Kopernika, wykonany na kamieniu przez Jana Piwarskiego, podług dawnego olejnego obrazu, mającego podobieństwo do wizerunku w zbiorze rycin sławnych ludzi Boissarda, i do wizerunku umieszczonego na wstępie do życia Kopernika w dziele Gassendego (o życiu Tychona Brahe).
2. Rycina druga przedstawia dwa medale bite na pamiątkę Kopernika: mniejszy z popiersiem, wydany w Paryżu przez Duranda, za staraniem i poprawą co do napisu, przez Adryana Krzyżanowskiego; większy, wybity w Paryżu przez Antoniego Oleszczyńskiego na pamiątkę wzniesienia Kopernikowi w r. 1830 pomnika w Warszawie na Krakowskiém Przedmieściu.
3. Trzecia rycina, wykonana przez Dietricha, wystawia tenże pomnik Kopernika w Warszawie postawiony.
4. Czwarta rycina wykonana przez A. Dietricha przedstawia pomnik Kopernika postawiony w roku 1853 w mieście jego rodzinném Toruniu.
5. Dołączamy cztéry karty autografów Kopernika w podobiznach. Piérwsze dwie obejmują przedmowę własną Kopernika do jego dzieła, początkowo odrzuconą, a znajdującą. się przy rękopisie w Czechach u hrabiego Nostitza w całości zachowanym, i nam w wiernéj kopii przez hrabiego Rajmunda Skórzewskiego łaskawie udzieloną. Dwie drugie karty obejmują dwa listy Kopernika pisane do Jana Dantyszka biskupa Warmijskiego; w jednym z nich, z dnia czerwca 1541 roku, dziękuje Kopernik biskupowi za przesłane epigramma pochwalne na jego dzieło.