Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Józef Chociszewski
Tytuł Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa
Podtytuł zawierający najużywańsze modlitwy, pieśni i rozmyślania
Wydawca Nakładem G. Jalkowskiego
Wydanie czwarte pomnożone
Data wyd. 1883
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron

SPIS RZECZY.


Str.
Tablica świąt ruchomych i kalendarze IV–XII
O zacności i potrzebie modlitwy .... 1
Pacierz i krótki katechizm ...... 10
Modlitwa poranna ....... 17
Proźba o błogosławieństwo ..... 18
Druga proźba ......... 19
Modlitwa poranna do Boga Ojca .... 20
do Pana Jezusa ... 20
do Ducha św. .... 21
do Najśw. Panny ... 22
do Anioła Stróża ... 24
Krótkie modlitwy, akty i westchnienia (razem 47 modlitewek) ...... 24
Sześć modlitw wieczornych ..... 28
Modlitwa do Świętego lub Świętéj, których uczczeniu dzień poświęcony .... 42
Modlitwa za żywych i za dusze zmarłych .. 43
Ofiarowanie i zakończenie modlitw ... 44
Nabożeństwo przy Mszy św. Piękne przykłady o wielkiéj zacności téj świętéj Ofiary i o pożytki częstego a nabożnego Mszy św. słuchania ... 45
Zachęta do częstego słuchania Mszy św. .. 50
Modlitwy przy Mszy św. śpiewanéj ... 52
Drugi sposób słuchania Mszy św. ... 67
Piękny przykład skuteczności Mszy św. za dusze, ponoszące męki czyścowe ... 77
Modlitwy przy Mszy żałobnéj .... 90
Pieśni przy Mszy św. ....... 96
Druga Msza ......... 101
Trzecia Msza ......... 107
Nabożeństwo nieszporne po łacinie i po polsku 111
Nieszpory II ......... 124
Nabożeństwo tygodniowe.
I. Na Niedzielę. Nabożeństwo do Trójcy Przenajśw. i Opatrzności Boskiéj 127
Litania o Trójcy św. i modlitwy . 128
Litania o Opatrzności Boskiéj i modlitwy ....... 134
II. Na Poniedziałek. Nabożeństwo do Pana Jezusa ..... 141
Litania o najsłodszém Imieniu Jezus i modlitwa ..... 141
Pięć psalmów o najsłodszém Imieniu Jezus ....... 146
III. Na Wtorek. Nabożeństwo do Ducha Przenajświętszego .... 149
Litania do Ducha świętego ... 150
Siedm proźb o siedm darów Ducha świętego ...... 153
IV. Na Środę. Nabożeństwo do św. Józefa i Aniołów Stróżów .. 156
Litania o św. Józefie .... 160
Modlitwy do św. Józefa ... 160
Litania o śś. Aniołach Stróżach i modlitwy ...... 165
V. Na Czwartek. Litania o Najświętszym Sakramencie i modlitwy . 172
Akty do Najświętszego Sakramentu w czasie procesyi .... 179
VI. Na Piątek. Nabożeństwo o męce i śmierci Pańskiéj ..... 184
Litania o męce Pańskiéj ... 185
Modlitwa św. Augustyna ... 188
do P. Jezusa cierpiącego 189
o połączenie cierpień naszych z męką Jezusa Chrystusa ..... 190
do Chrystusa ukrzyżowan. 192
grzesznika uznającego swe grzechy ..... 194
Żal serca skruszonego za grzechy .   195
Modlitwa do Pana Jezusa o świątobliwość ...... 196
Pocałowanie ran Pana Jezusa .. 198
VII. Na Sobotę. Nabożeństwo do Najświętszéj Maryi Panny ... 199
Litania do Najśw. Maryi Panny i modlitwy ...... 199
Modlitwa św. Bernarda do N. Panny 203
Obranie N. Panny za Patronkę i Opiekunkę w życiu i przy śmierci 204
Modlitwa do N. Panny o śmierć szczęśliwą ....... 207
Modlitwa do N. Panny o uproszenie miłości Boga ..... 208
Modlitwa do N. Panny przed jéj cudownym obrazem .... 208
Akty strzeliste do N. M. P. .. 210
Powszechna modlitwa do N. M. P. 212
Proźba do Najśw. Maryi Panny . 214
Modlitwa do N. M. P. ... 215
Godzinki o Niepokalaném Poczęciu N. M. P. 218
Różaniec czyli ogród różany N. M. P. . 226
Koronka do Trójcy Przenajświętszéj ... 258
Koronka do Przemienienia Pańskiego .. 265
Modlitwa do Przemienienia Pańskiego ... 268
Różaniec o Najsłodszém Imieniu Jezus .. 269
Siedm psalmów pokutnych ...... 297
Nabożeństwo przy Spowiedzi i Komunii św. 312
Rachunek sumienia ....... 314
Modlitwy po rachunku sumienia ... 322
Modlitwy po Spowiedzi ...... 326
Nabożeństwo przy Komunii świętéj .. 329
Litania o Najświętszém Sercu Pana Jezusa . 341
o Wszystkich Świętych .... 344
Modlitwa za Kościół święty ..... 350
za Rodziców ...... 351
Rodziców za dziećmi .... 352
za Ojca świętego ..... 356
za Arcypasterza ..... 356
Modlitwa za Pasterza własnéj parafii .. 357
za braci i siostry ..... 358
za dobroczyńców ..... 358
za Ojczyznę ....... 359
za drogą osobę ..... 360
za więźniów ...... 360
za nauczycieli ...... 361
o urodzaje ....... 362
w dniu Imienin lub urodzin .. 363
o śmierć szczęśliwą .... 364
o łaskę pełnienia miłosierdzia . 365
Czyściec otwarty, to jest krótkie nabożeństwo na każdy dzień tygodnia za dusze w czyścu 367
Litania za dusze w czyścu zostające

 ..

372
o św. Antonim Padewskim .. 376
Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego . 379
Druga modlitwa do św. Antoniego Padewskiego .   381
Litania o św. Barbarze ...... 382
Modlitwa do św. Barbary ..... 385
Modlitwa męża za żonę i dzieci .... 387
żony za męża ...... 388
Błogosławieństwo macierzyńskie .... 390
Modlitwa panienki ....... 391
sieroty ........ 391
młodzieńca ...... 392
o uproszenie czystości duszy i ciała 393
w dzień Bożego Narodzenia .. 394
na Uroczystość Wielkanocy .. 396
Modlitwa na Zielone Świątki .... 397
Cztery Ewangielie na Boże Ciało ... 399
Modlitwa powszechna kościelna za całe chrześciaństwo ....... 405
Modlitwa do św. Wojciecha ..... 407
do świętego Stanisława ... 408
do świętéj Jadwigi .... 409
do świętéj Kunegundy .... 410
do świętego Jacka .... 410
Rozmyślanie o prawdach wiecznych przez św. Alfonsa Liguorego ...... 412
Na Niedzielę. O końcu człowieka .. 413
Na Poniedziałek. O ważności końca człow. 417
Na Wtorek. O grzechu śmiertelnym 421
Na Środę. O śmierci ..... 425
Na Czwartek. O sądzie ostatecznym 430
Na Piątek. O piekle ..... 433
Na Sobotę. O wieczności kary .. 436
Gorzkie Żale, to jest Rozmyślanie Męki Jezusa Chrystusa ......... 440
Te Deum laudamus ....... 454
Veni Creator ......... 457Zbiór najużywańszych pieśni.
Pieśni adwentowe

Posyła do Panny nielada Anioła ... 459
Spuśćcie nam na ziemskie niwy .... 460
Zdrowaś bądź Marya ...... 461

Pieśni na Boże Narodzenie

Anioł pasterzom mówił ...... 463
Bóg się rodzi ........ 463
Dzieciątko się narodziło ...... 464
Niepojęte dary ........ 465
W żłobie leży ......... 467

Pieśni postne

Dobra noc głowo święta ..... 468
Jezu Chryste Panie miły ...... 469
Krzyżu święty nade wszystko .... 470
O duszo wszelka nabożna ...... 472
O jak srodze jest rozpięty ..... 473
Rozmyślajmy dziś, wierne chrześciany .. 475
Wisi na krzyżu ........ 475
Zawitaj ukrzyżowany .......   476

Pieśni Wielkanocne.

Chrystus zmartwychwstan jest .... 477
Przez Twoje święte zmartwychwstanie .. 478
Wesoły nam dzień dziś nastał .... 478

Pieśni na Boże Ciało.

O salutaris Hostia ....... 480
Rex Christe primogenite ...... 480
Tantum ergo Sacramentum ..... 480
O przenajświętsza Hostya ...... 481
Przed tak wielkim Sakramentem ... 481
Twoja cześć chwała ....... 481
U drzwi Twoich ........ 482

Pieśni do N. Maryi Panny.

Boga Rodzica ......... 483
Bądź pozdrowiona ....... 486
Gwiazdo morza ........ 487
Matko Niebieskiego Pana ..... 487
Nie opuszczaj nas ........ 488
Serdeczna Matko, opiekunko ludzi ... 488
Witaj Królowo, Matko litości ..... 126
Witaj święta i poczęta ...... 490
Pieśń o Matce Boskiéj Częstochowskiéj .. 492
Pieśń o N. Maryi Pannie Częstochowskiéj u Bożego Ciała w Poznaniu .... 494

Pieśni przygodne i do Świętych Pańskich.

Boże kocham Cię ....... 495
Boże w dobroci nigdy nieprzebrany ... 477
Do Ciebie Panie pokornie wołamy ... 498
Kiedy ranne wstają zorze ...... 499
Kto się w opiekę przez J. Kochanowskiego 499
Któż mnie pocieszy ....... 501
Nieogarniony światem ojców naszych Boże 502
O Przenajświętszy Ojcze nasz na niebie .. 503
Przed oczy Twoje Panie ..... 504
Straszliwego Majestatu Panie ..... 506
Święty Boże, święty mocny ..... 507
Wielki Boże przed Twym tronem ... 507
Pieśń o św. Barbarze ...... 509
o św. Annie ........ 511
o św. Janie Nepomucenie ... 512
o św. Józefie ....... 514
o św. Antonim ...... 515
druga o św. Antonim ..... 517
o św. Stanisławie Biskupie ... 519
o św. Mikołaju ....... 520
Wszystkie nasze dzienne sprawy ... 522Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).