Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Modlitwa męża za żonę i dzieci

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

MODLITWA
męża za żonę i dzieci.

Udarowałeś mnie łaskawie, o Boże, dobrą małżonką i miłemi dziatkami; daj mi moc potrzebną do wytrwania w moich dobrych przedsięwzięciach; nie pozwól, miłosierny Ojcze, abym się kiedykolwiek zachwiał w moich obowiązkach; daj mi dozgonnie dotrzymać małżonce mojéj zaprzysiężoną jéj wierność, podporę i miłość; daj mi serce czułe, wyrozumiałe i pobłażające na jéj błędy; niech będę zawsze dla niéj oświeconym przewodnikiem, szczerym i niezmiennym przyjacielem; błogosław nas Panie wraz z dziatkami naszemi; niech nasze pożycie oparte na miłości Bożéj, na wypełnianiu obowiązków, będzie obrazem spokojnego szczęśca; daj nam pobożnie i cnotliwie wychować te istoty, któreś naszéj pieczy powierzył; abyśmy dając im zawsze dobry przykład, utwierdzili ich w dobremm; nie dopuszczaj, aby żona moja i dzieci miały kiedy powód do żalenia się na mnie; daj mi o wielki Boże, abym, o ile mojéj możności, mógł ich ziemskie szczęście ustalić i zgotować im i sobie miejsce w niebieskiéj krainie.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).