Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Modlitwa żony za męża

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

MODLITWA
żony za męża.

Dałeś mi Panie męża rozsądnego i dobrego, za co Ci pokorne dzięki składam; udzel mi dobrotliwy Ojcze łaski, abym była zawsze dla niego wierną, posłuszną i kochającą małżonką; daj mi ten wielki dar, abym umiała stać mu się zawsze użyteczną; daj m znosić cierpliwie przykrości, jakie na mnie przypadną w życiu; inech moja łagodność uspokoi jego żywość; użycz mi, o Boże, dostatecznego światła, abym umiała z czułém przywiązaniem, i z delikatnem uczuciém pokrywać wady, którebym mogła kiedykolwiek spostrzedz w moim mężu, a dzieląc jego troski i przygody, niech zmniejszę ich ciężar i gorycz; pomnażaj i utwierdzaj w jego sercu miłość i bojaźń Boską, daj, aby jego życie pobożne i cnotliwe było dla dziatek, domowników i bliźnich budującym przykładem; nie daj, aby miał zamiłowanie w zbytkach światowych, a niech ratuje i wspomaga nieszczęśliwych, aby to jego miłoserdzie uczyniło go godnym miłosiedzia Boskiego, o co ja Ciebie pokornie błagam, dobrotliwy Ojcze; a gdy nas na tym świecie snem wiecznym rozłączysz, daj nam się na wieki przy boku Twoim złączyć w niebieskiej krainie. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).