Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/208

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  moich obowiązkach; daj mi dozgonnie dotrzymać małżonce mojéj zaprzysiężoną jéj wierność, podporę i miłość; daj mi serce czułe, wyrozumiałe i pobłażające na jéj błędy; niech będę zawsze dla niéj oświeconym przewodnikiem, szczerym i niezmiennym przyjacielem; błogosław nas Panie wraz z dziatkami naszemi; niech nasze pożycie oparte na miłości Bożéj, na wypełnianiu obowiązków, będzie obrazem spokojnego szczęśca; daj nam pobożnie i cnotliwie wychować te istoty, któreś naszéj pieczy powierzył; abyśmy dając im zawsze dobry przykład, utwierdzili ich w dobremm; nie dopuszczaj, aby żona moja i dzieci miały kiedy powód do żalenia się na mnie; daj mi o wielki Boże, abym, o ile mojéj możności, mógł ich ziemskie szczęście ustalić i zgotować im i sobie miejsce w niebieskiéj krainie.  MODLITWA
  żony za męża.

  Dałeś mi Panie męża rozsądnego i dobrego, za co Ci pokorne dzięki składam; udzel mi dobrotliwy Ojcze łaski, abym była zawsze dla niego wierną, posłuszną i kochającą małżonką; daj mi ten wielki dar, abym umiała stać mu się zawsze użyteczną; daj m znosić cierpliwie przykrości, jakie na mnie przypadną w życiu; inech moja łagodność uspokoi jego żywość; użycz mi, o Boże, dostatecznego światła, abym umiała z czułém przywiązaniem, i z delikatnem uczuciém pokrywać wady, którebym mogła kiedykolwiek spostrzedz w moim mężu, a dzieląc jego troski i przygody, niech zmniejszę ich ciężar i gorycz; pomnażaj i utwierdzaj w jego sercu miłość i bojaźń Boską, daj, aby jego życie pobożne i cnotliwe było dla dziatek, domowników i bliźnich budującym przykładem; nie daj, aby miał zamiłowanie w zbytkach światowych, a niech ratuje i wspomaga nieszczęśliwych, aby to jego miłoserdzie uczyniło go godnym miłosiedzia Boskiego, o co ja Ciebie pokornie błagam, dobrotliwy Ojcze; a gdy nas na tym świecie snem wiecznym rozłączysz, daj nam się na wieki przy boku Twoim złączyć w niebieskiej krainie. Amen.