Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/209

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Błogosławieństwo macierzyńskie

  Panie Jezu Chryste, któryś przy ostatniéj wieczerzy tak serdecznie uczniów Twoich błogosławił, przez tę samę miłość błogosław dziatkom moim.
  Błogosław im Panie, jakoś błogosławił Matkę Twoję świętą i wszystkich wybranych.
  Błogosław im, jakoś błogosławił uczniom przy Wniebowstąpieniu Twojém.
  Błogosław im, jakoś błogosławił pierwotnemu Kościołowi.
  Błogosław im, Ojcze wszechmocny, przez moc tych wszystkich błogosławieństw.
  Błogosław im według nieskończonéj Opatrzności i nieprzebranego miłosierdzia Twego.
  Błogosław im Panie na duszy, na ciele, na życiu, na zdrowiu, na cnocie, na honorze, na dostatkach, na powodzeniu i na wszystkiém.
  Błogosław ich potrzeby i wszelkie dobre zamysły; a niech ich spełnienie będzie na chwałę Twoję, na chlubę Ojczyzny i ozdobę domu.
  A ponieważ uczyniłeś mnie tych dziatek matką, pozwól żebym i ja tak im błogosławiła, jak niegdyś błogosławili synom swym Patryarchowie.
  Niech na nich spada obficie rosa niebieska, a żywności niech użycza ziemia; niech im rosną dostatki w polu i w domu, w przyjaźni ludzkiéj, a osobliwie w pobożności i cnocie. Amen.
  Modlitwa panienki
  wychowanéj przy rodzicach.

  Daj mi, Panie, łaskę wypełnienia zawsze moich obowiązków w służbie Bożéj, w miłości ku moim rodzicom, w posłuszeństwe ku moim nauczycielom i przełożonym; daj mi dobrze korzystać z pobieranych nauk, abym się stać mogła pociechą i chlubą dla rodziców, dobrym przykładem dla rodzeństwa i towarzyszek: upraszam Cię pokornie o te łaski, miłosierny Boże, przez zasługi świętéj młodości Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego.  Modlitwa sieroty.

  Zabrałeś mi, Panie, rodziców ziemskich moich, lecz Ty mnie nie opuścisz, miłosierny Ojcze, z opieki Twojéj Świętéj; dziękuję Ci,