Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Błogosławieństwo macierzyńskie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Błogosławieństwo macierzyńskie

Panie Jezu Chryste, któryś przy ostatniéj wieczerzy tak serdecznie uczniów Twoich błogosławił, przez tę samę miłość błogosław dziatkom moim.
Błogosław im Panie, jakoś błogosławił Matkę Twoję świętą i wszystkich wybranych.
Błogosław im, jakoś błogosławił uczniom przy Wniebowstąpieniu Twojém.
Błogosław im, jakoś błogosławił pierwotnemu Kościołowi.
Błogosław im, Ojcze wszechmocny, przez moc tych wszystkich błogosławieństw.
Błogosław im według nieskończonéj Opatrzności i nieprzebranego miłosierdzia Twego.
Błogosław im Panie na duszy, na ciele, na życiu, na zdrowiu, na cnocie, na honorze, na dostatkach, na powodzeniu i na wszystkiém.
Błogosław ich potrzeby i wszelkie dobre zamysły; a niech ich spełnienie będzie na chwałę Twoję, na chlubę Ojczyzny i ozdobę domu.
A ponieważ uczyniłeś mnie tych dziatek matką, pozwól żebym i ja tak im błogosławiła, jak niegdyś błogosławili synom swym Patryarchowie.
Niech na nich spada obficie rosa niebieska, a żywności niech użycza ziemia; niech im rosną dostatki w polu i w domu, w przyjaźni ludzkiéj, a osobliwie w pobożności i cnocie. Amen.



Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).