Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia.

Zbawicielu świata, Jezu najlepszy! który tak często wzywasz nas ludzi do pełnienia miłosierdzia, mówiąc, że coście jednemu z tych najmniejszych uczynili, mnieście uczynili, natchnij serce moje, abym zawsze chętnie pełnił(a) miłosierdzie, tę cnotę wyższą nad post i modlitwę. Oświeć téż mój umysł, abym tym mianowicie udzielał pomocy, którzy jéj najbardziéj potrzebują, i abym wszyskie uczynki miłosierdzai co do duszy i ciała wypełniał(a). Niech w każdym bliźnim, potrzebującym pomocy, widzę nietylko brata i siostrę, ale Ciebie samego, Jezu najdobrotliwszy. Obym licznemi uczynkami miłosiernymi zdołał(a) zgładzić liczne moje grzechy i zasłużyć sobie na szczęście wieczne w niebie, co daj Boże. Amen.


Uwaga. O gdybym mógł was nakłonić, którzy téj książeczki używacie, do gorliwego pełnienia wielkiéj cnoty miłosierdza, o jakżebym był szczęśliwym, gdyż niezawodnie stalibyście się dziedzicami Królestwa niebieskiego. Za słabe słowa moje, aby wypowiedzieć wielką zacność, potrzebę i potęgę miłosierdzia, dla tego przytaczam te słowa największego Kaznodziei Polskiego, księdza Piotra Skargi, który tak mówi o miłosierdziu: „Żadne pożyteczniejsze ziarno na roli serc naszych siać się nie może, jako miłosierdzie, które jest obraz Trójcy św., najprzedniejsza cnota chrześciańska, wypełnienie zakonu Bożego, świadectwo wiary dobréj, pokuty prawéj owoc, miłości ku Bogu wykonanie, pomoc do uznania i nabycia skruchy, oczyszczenie grzechów, pomnożenie cnót i sprawiedliwości, błogosławieństwo na dniu sądnym i wprowadzenie do nieba. Miłosierne uczynki od gniewu Bożego bronią, długi Bogu wypłacają, potomkom są dobrém dziedzictwem, majętnościom i domom rozmnożenie, nadzieją w przygodach. Bez miłosierdzia wiara katolicka jako drzewo bez owocu, nadzieja jako najemnik bez roboty, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł, post jako potrawa bez soli. Lepsze jest niźli ofiara, lepsze niźli posty i utrudzenia cielesne. Nie masz tak szczęśliwego języka, któryby jego wszystko zalecenie wypowiedzieć mógł.” Każdy człowiek, dziecko nawet może wypełniać miłosierdzie. Najmiléj Bogu, jeżeli kto sobie przyjemności odmawia, a bliźnich wspiera.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).