Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/197

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

trzebę i potęgę miłosierdzia, dla tego przytaczam te słowa największego Kaznodziei Polskiego, księdza Piotra Skargi, który tak mówi o miłosierdziu: „Żadne pożyteczniejsze ziarno na roli serc naszych siać się nie może, jako miłosierdzie, które jest obraz Trójcy św., najprzedniejsza cnota chrześciańska, wypełnienie zakonu Bożego, świadectwo wiary dobréj, pokuty prawéj owoc, miłości ku Bogu wykonanie, pomoc do uznania i nabycia skruchy, oczyszczenie grzechów, pomnożenie cnót i sprawiedliwości, błogosławieństwo na dniu sądnym i wprowadzenie do nieba. Miłosierne uczynki od gniewu Bożego bronią, długi Bogu wypłacają, potomkom są dobrém dziedzictwem, majętnościom i domom rozmnożenie, nadzieją w przygodach. Bez miłosierdzia wiara katolicka jako drzewo bez owocu, nadzieja jako najemnik bez roboty, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł, post jako potrawa bez soli. Lepsze jest niźli ofiara, lepsze niźli posty i utrudzenia cielesne. Nie masz tak szczęśliwego języka, któryby jego wszystko zalecenie wypowiedzieć mógł.” Każdy człowiek, dziecko nawet może wypełniać miłosierdzie. Najmiléj Bogu, jeżeli kto sobie przyjemności odmawia, a bliźnich wspiera.


CZYŚCIEC
otwarty miłosierdziu żyjących
czyli
krótkie nabożeństwo codzienne
za dusze czyścowe.
Na Niedzielę.

O Panie Boże Wszechmogący! błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój Jezus wylał za nas w Ogrójcu; racz wybawić dusze czyścowe, a mianowicie najbardziéj opuszczoną, i wprowadź ją do chwały Twojéj, gdzieby Cię chwaliła i błogosławiła na wieki. Amen.

Ojcze nasz i Zdowaś Maryo, De profundis
(Psalm pokutny na str. 309.)