Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/196

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.


Modlitwa o śmierć szczęśliwą.

O Jezu najlitościwszy! przez konanie Twoje i krwawy pot Twój, i przez śmierć Twoję od nagłéj i niespodziewanéj śmierci wybaw nas Panie. O Jezu najsłodszy! przez okrutne i haniebne biczowanie i cierniem ukoronowanie, przez ukrzyżowanie i gorzką Mękę Twoję, i przez Twą dobroć niewypowiedzianą, błagam Cię pokornie, ne dozwól, abym umarł(a) niespodziewanie, a mianowicie abym nie zszedł z tego świata bez przyjęcia Sakramentów śwętych. O Jezu najmilszy! przez wszystkie trudy i boleści Twoje i przez przenajświętsze rany Twoje błagam Cię najrzewniéj, abyś mnie od nagłéj i niespodziewanéj śmierc wybawić raczył. Użycz mi czasu do pokuty i daj tę największą łaskę na ziemi, abym spokojnie i szczęśliwie umierał(a), a po zgonie abym doszedł do odwiecznéj chwały w niebie, gdzie z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym królujesz po wszystkie wieki wieków. Amen.Modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia.

Zbawicielu świata, Jezu najlepszy! który tak często wzywasz nas ludzi do pełnienia miłosierdzia, mówiąc, że coście jednemu z tych najmniejszych uczynili, mnieście uczynili, natchnij serce moje, abym zawsze chętnie pełnił(a) miłosierdzie, tę cnotę wyższą nad post i modlitwę. Oświeć téż mój umysł, abym tym mianowicie udzielał pomocy, którzy jéj najbardziéj potrzebują, i abym wszyskie uczynki miłosierdzai co do duszy i ciała wypełniał(a). Niech w każdym bliźnim, potrzebującym pomocy, widzę nietylko brata i siostrę, ale Ciebie samego, Jezu najdobrotliwszy. Obym licznemi uczynkami miłosiernymi zdołał(a) zgładzić liczne moje grzechy i zasłużyć sobie na szczęście wieczne w niebie, co daj Boże. Amen.


Uwaga. O gdybym mógł was nakłonić, którzy téj książeczki używacie, do gorliwego pełnienia wielkiéj cnoty miłosierdza, o jakżebym był szczęśliwym, gdyż niezawodnie stalibyście się dziedzicami Królestwa niebieskiego. Za słabe słowa moje, aby wypowiedzieć wielką zacność, po-