Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Ewangielia przy pierwszym ołtarzu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cztery Ewangielie na Boże Ciało.Ewangielia przy pierwszym ołtarzu.
Początek świętéj Ewangielii według Mateusza św.

Księga rodzaju Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judę i bracią jego, a Judas zrodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares zrodził Esrona, a Esron zrodził Arama; Aram zaś zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naasona, Naason zrodził Salmona, a Salmon zrodził Boosa z Rahaby. Boos zrodził Obeda z Ruthy, a Obed zrodził Jessego, a Jesse zrodził Dawida Króla, a Dawid Król zrodził Salomona z téj, która była Uryaszowa. Salomon zaś zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abiama, a Abiam zrodził Azę, Aza Jozefata, a Jozefat zrodził Jorama, Joraz zaś zrodizł Ozyasza, a Ozyasz zrodził Joatama, a Joatam, zrodził Achaza. Achaz zaś zrodził Ezechiasza, a Ezechiasz zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amona. Amon zaś zrodził Jozyasza, a Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego w przeprowadzeniu Babilońskiém; a po przeprowadzeniu Babilońskiém Jechoniasz zrodził alatyela, a Salatyel zrodził Zorobabela, a Zorobabel zrodził Abiuda, A Abiud zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora, Azor zaś zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achima, Achim zrodził zaś Eliuda, a Eliud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Matana, a Matan zrodził Jakóba, Jakób zaś zrodził Józefa, męża Maryi, z któréj się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).