Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Ewangielia przy pierwszym ołtarzu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Cztery Ewangielie na Boże Ciało.Ewangielia przy pierwszym ołtarzu.
Początek świętéj Ewangielii według Mateusza św.

Księga rodzaju Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judę i bracią jego, a Judas zrodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares zrodził Esrona, a Esron zrodził Arama; Aram zaś zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naasona, Naason zrodził Salmona, a Salmon zrodził Boosa z Rahaby. Boos zrodził Obeda z Ruthy, a Obed zrodził Jessego, a Jesse zrodził Dawida Króla, a Dawid Król zrodził Salomona z téj, która była Uryaszowa. Salomon zaś zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abiama, a Abiam zrodził Azę, Aza Jozefata, a Jozefat zrodził Jorama, Joraz zaś zrodizł Ozyasza, a Ozyasz zrodził Joatama, a Joatam, zrodził Achaza. Achaz zaś zrodził Ezechiasza, a Ezechiasz zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amona. Amon zaś zrodził Jozyasza, a Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego w przeprowadzeniu Babilońskiém; a po przeprowadzeniu Babilońskiém Jechoniasz zrodził alatyela, a Salatyel zrodził Zorobabela, a Zorobabel zrodził Abiuda, A Abiud zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora, Azor zaś zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achima, Achim zrodził zaś Eliuda, a Eliud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Matana, a Matan zrodził Jakóba, Jakób zaś zrodził Józefa, męża Maryi, z któréj się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).