Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Trzecia msza

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

TRZECIA MSZA.


A. Na Introit.

Na stopniach Twego upadamy trony,
Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże!
Jakaż ofiara milszą Ci być może
Nad tę ofiarę Chrystusa zakonu.

Przy niéj do Ciebie lud podnosi pienie;
Niech go łaskawie Twa dobroć wysłucha.
Wléj w serca nasze pobożności ducha,
I obróć na nas ojcowskie wejrzenie.

Niech ta ofiara w niebieskie podwoje
Wzniesie się z śpiewem i kadzideł wonią,
Niech łzy pokuty od kar nas uchronią,
I ubłagają miłosierdzie Twoje.

Już nie obrzędem dawnego kościoła
Krew na ołtarzach leje się bydlęca;
Lecz Syna Twego Twój lud Ci poświęca:
Czyż nas pojednać z Ojcem Syn nie zdoła?


B. Na Gloria.

Tobie cześć, Tobie wieczna chwała, Ojcze Boże!
Coś stworzył wszystkie rzeczy i rządzisz wszystkiemi,
Odwróć od nas, co pokój duszy międzać może
I spraw, niech pokój zakwitnie na ziemi.

Ty Boże, Synu Boga! coś nowém przymierzem
Dzieci z Ojcem i ziemię z niebiosy zjednoczył;
Ty, któryś za ród ludzki krew swoję wytoczył,
Okryj nas Twojéj opieki puklerzem.


C. Przed Ewangielią.

Powstańcie ludy na głos niebios Pana!
Niech ziemia cała milczenie zachowa;
Oto Bóg żywy przez usta kapłana
Odwiecznéj prawdy będzie głosić słowa.

O Ty! którego dzieła niepojęte
Uwielbia wszelkie żyjące stworzenie,
Oczyść me serce, by Twe prawdy święte
Znalazły godne, godne schronienie.


D. Na Credo.

Wierzę w Boga jednego, Twórcę nieba, ziemie
Wszystkich oku widomych i tajnychistności;
I w Syna zrodzonego przed wieki wszystkiemi
Jezusa, Boga z Boga i światło z światłości.

On z Ducha świętego i Panny Maryi wcielony;
Zstąpił z niebios na ziemię w człowieczéj osobie,
I pod Pontskim Piłatem za nas umęczony,
Umarł dla dobra ludów, i spoczywał w grobie.

Zmartwychwstał dnia trzeciego podług pism prawdziwych,
Wstąpił do nieba i zasiadł na Ojca prawicy,
A ztamtąð przyjdzie sądzić umarłych i żywych;
Nie będzie państwa Jego końca i granicy.

Wierzę w Ducha świętego, który sam pochodzi
Od Ojca i od Syna, co w nas żywot rodzi,
Równy im w Bóstwie, równą z nimi cześć odbiera.
On przez usta Proroków skrytości otweirał.

Wierzę w Kościół powszechny wiarą niezachwianą,
Wierzę w chrzest i pokutę, na grzechów obmycie.
Wierzę, że z grobów swoich umarli powstaną
Wierzę, że w nowym świecie nowe wezmą życie.


E. Na Offertorium.

U nóg świętych ołtarzów Twych upokorzeni
Ofiarujem Ci, Boże! dar chleba i wina,
Który się wkrótce słowy kapłana zamieni

W prawdziwą krew i ciało Boga, Twego Syna.

Z głębokiém tajmnicę tę święcim uczczeniem,
Która w nowym zakonie spełnia zakon stary;
Tajemnicę, co gruntem jest Chrystusa wiary,
Rękojmią łaski niebios i świata zbawieniem.


F. Na Sanctus.

Święty, Święty, Święty! władca zastępów, Pan Bóg niepojęty,
Pełne jest niebo, pełen jest świat cały jego potęgi i chwały.
Zabrzmijcie góry i morskie odmęty!
I wy narody jednozgodném pieniem
Śpiewajcie wiecznie: Święty, Święty, Święty.


F. Na Sanctus.

Panie! Tyś tu nam przytomny,
Coś na krzyżu umierał:
Ciebie prosi lud ułomny,
Abyś go w dobrem wspierał:
Pokrzep nasze słabe siły,
Daj sercu pokój miły;
Po tym zaś życia zgonie
Spoczynek w Świętych gronie.


H. Na Agnus.

Padajcie ludy, a niżcie się trony,
Przed śmiertelników okiem utajony
Pod postaciami wina i chleba
Bóg zstąpił z nieba.

Baranku Boży, Zbawco Twego ludu!
Uczyń godnymi nas nowego cudu,
Wstąp w nas, naszemi zawładnij sercami,
I mieszkaj z nami.


I. Na Ite missa est.

Błogosław Boże, Twojemu ludowi!
Przyjm tę ofiarę czci i dziękczynienia;
Niech Twoja łaska ducha w nas odnowi,
I utoruje drogę do zbawienia.

Wzbudź miłość cnoty, wzbudź w nas żal za grzechy,
Pokutującym okaż Ojca litość;
W serca strapionych wléj święte pociechy,
I daj nam zgodę, pokój i obfitość.

68 PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa s 68.png


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).