Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/067

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.Już nie obrzędem dawnego kościoła
Krew na ołtarzach leje się bydlęca;
Lecz Syna Twego Twój lud Ci poświęca:
Czyż nas pojednać z Ojcem Syn nie zdoła?


B. Na Gloria.

Tobie cześć, Tobie wieczna chwała, Ojcze Boże!
Coś stworzył wszystkie rzeczy i rządzisz wszystkiemi,
Odwróć od nas, co pokój duszy międzać może
I spraw, niech pokój zakwitnie na ziemi.

Ty Boże, Synu Boga! coś nowém przymierzem
Dzieci z Ojcem i ziemię z niebiosy zjednoczył;
Ty, któryś za ród ludzki krew swoję wytoczył,
Okryj nas Twojéj opieki puklerzem.


C. Przed Ewangielią.

Powstańcie ludy na głos niebios Pana!
Niech ziemia cała milczenie zachowa;
Oto Bóg żywy przez usta kapłana
Odwiecznéj prawdy będzie głosić słowa.

O Ty! którego dzieła niepojęte
Uwielbia wszelkie żyjące stworzenie,
Oczyść me serce, by Twe prawdy święte
Znalazły godne, godne schronienie.


D. Na Credo.

Wierzę w Boga jednego, Twórcę nieba, ziemie
Wszystkich oku widomych i tajnychistności;
I w Syna zrodzonego przed wieki wszystkiemi
Jezusa, Boga z Boga i światło z światłości.

On z Ducha świętego i Panny Maryi wcielony;
Zstąpił z niebios na ziemię w człowieczéj osobie,
I pod Pontskim Piłatem za nas umęczony,
Umarł dla dobra ludów, i spoczywał w grobie.

Zmartwychwstał dnia trzeciego podług pism prawdziwych,
Wstąpił do nieba i zasiadł na Ojca prawicy,
A ztamtąð przyjdzie sądzić umarłych i żywych;
Nie będzie państwa Jego końca i granicy.

Wierzę w Ducha świętego, który sam pochodzi
Od Ojca i od Syna, co w nas żywot rodzi,
Równy im w Bóstwie, równą z nimi cześć odbiera.
On przez usta Proroków skrytości otweirał.

Wierzę w Kościół powszechny wiarą niezachwianą,
Wierzę w chrzest i pokutę, na grzechów obmycie.
Wierzę, że z grobów swoich umarli powstaną
Wierzę, że w nowym świecie nowe wezmą życie.


E. Na Offertorium.

U nóg świętych ołtarzów Twych upokorzeni
Ofiarujem Ci, Boże! dar chleba i wina,
Który się wkrótce słowy kapłana zamieni