Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Druga msza

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

DRUGA MSZA.


A. Na Introit.

Do Ciebie, odwieczny Panie!
Pokornie wołamy!
Patrz na serc naszych wylanie,
Do Ciebie wzdychamy.
Użycz nam Ojcze! pociechy,
I odpuść nam nasze grzechy.
Ciebie z ufnością błagamy,
Zmiłuj się Boże! nad nami,
O zmiłuj się,
Nad nami zmiłuj się.

Myśmy w naszém obłąkaniu
Od Ciebie stronili,
I wbrew Twemu przykazaniu
Przewrotnie czynili:
Lecz z żalem grzech nasz uznajem,
Tobie się odtąd oddajem:
Boże litościw bez miary,
Przyjmij serc naszych ofiary!
Serc ofiay!
Naszych serc ofiary.

Wszak ręki Twojéj potężnéj
Jesteśmy tworami;
Nie pogardzaj niedołężnéj
Dziatwy Twéj proźbami.
Dla krwi najświętszéj wylanéj
Bądź nam Boże! ubłagany!

Wspieraj nas, prosim, łaskawie,
Twą pomocą ku poprawie,
Twą pomocą
Serc naszych poprawie.


b. Inny Introit

Z pokorą upadamy
Przez Tobą, o Boże!
Niech nas, gdy Ci śpiewamy,
Twa łaska wspomoże!
Przyjmij od nas łaskwaie,
Podczas téj ofiary
Złożone ku Twéj sławie
Wraz z nią w pieniach dary.

Dniem przed swą śmiercią srogą
Syn Boży jedyny,
Chrystus chcąc zgładzić drogą
Swą krwią ludzkie winy,
W wieczerniku się stawił
Z uczniami pospołu
Chelb, wino błogosławił
Mówiąc im u stołu:

Bierzcie i pożywajcie,
To jest ciało moje,
To krew mojal tą dajcie
Karmić dusze swoje.
To ciało za lud będzie
Okrutnie zamęczone
Tą krwią wylaną
wszędzie
Dusze odkupione.


c. Inny Introit.

Z odgłosem wdzięcznych pieśni
Ku Tobie się wznosimy,
Przez Ciebie wybawieni,
Twój, Chryste! zgon święcimy.

Zebrani dziś pospołu
Skłądamy ci ofiary,
Z jednego ojca stołu
Jednakie bierzemy dary.

Spraw Boże! byśmy zgodni
Jak bracia wiecznie żyli,
Ofiary Twojéj godni,
Nauki Twe pełnili.


B. Na Gloria.

Wieczna w niebiosach chwała
Niech Ci będzie, Panie!
Niech Cię uwielbiać cała
Ziemia nie ustanie.

Wszechmocnie Ty panujesz
Ty w Twojém imieniu,
I pomyślność darujesz
Śmiertelnych plemieniu.

Wieczna w niebiosach chwała
Niech Ci będzie Panie!
Niech Cię uwielbiać całą
Ziemia nie ustanie.


C. Na Credo.

Wierzymy w Boga, wszechmocnego
Stworzyciela przyrodzenia,
Ojca i Pana łaskawego
Wszystkich żyjących plemienia.
Wierzymy i w Chrystusa Pana,
Syna Jego jedynego,
Co go Panna niepokalna
Poczęła z Ducha świętego,
Poczęła z Ducha świętego.

Będąc Panem całego świata,
Biedny stan ludzki przełożył,
By wskazan na śmierć od Piłata,
Za grzesznych życie swe łożył;
Lecz nie zwyciężyła śmierć sroga.
Wstąpił z piekieł do swéj chwały.
A siedząc na prawicy Boga,

Ztąd przyjdzie sądzić świat cały,
Ztąd przyjdzie sądzić świat cały.

Wierzymy i w Ducha świętego,
Który od Obu przychodzi,
Ma rząd Kościoła powszechnego,
Świętych obcowanie słodzi.
Wierzymy, iż Bóg litościwie
Chce grzesznikom pofolgować,
A zmartwychwstałych miłościwie
Żywotem wiecznym darować.
Żywotem wiecznym darować.


b. Inna Pieśń.

Wierzymy w jednego Boga na wieki,
Co karze zbrodnie a cnoty nagradza.
Świeat cały z Jego istnieje opieki,
W miłości Jego i mądrość i władza.

Że nieśmiertelność u Boga nas czeka,
Dla któréj czynim na ziemi ofiary,
Że Syna swego chciał wcielić w człowieka,
Co nas nauczył miłości i wiary

Ten śmiercią swoją ród ludzki wybawił,
I krwią do nieba oznaczył nam ślady;
A człowiekowi na wieki zostawił
Nauki swjéj święte przykłady.


D. Przed Kazaniem.

Jezu! żaden nauczyciel
Nie rółny Ci; Tyś Zbawiciel
Mądry, dobry i łaskawy,
Uczysz przez słowa i sprawy.

Tyś nam posłany od Boga,
Pokazujesz jaka droga
Wiedzie z grzechów obłąkania
Nas do jego zmiłowania.

Zbawienia opowoadanie
Mamy z łaski Twojéj, Panie!
Prawdę w Twém zawartą słowie
Głoszą nam Twoi posłowie.


E. Na Offertorium.

Spojrzyj łaskawie Panie
Z wysokiego nieba
Na to ofiarowanie
I wina i chleba
Niech Ci w ręku kapłana
Przytomne te dary
Drogie Chrystusa Pana
Przedstawią ofiary.
Przedstawią ofiary.

Chrystus chlebem łamanym
Śmierć swą nam wyjawił,
I w kielichu podanym
Krew świętą zostawił,
Dla grzeszników konając,
Błagał Cię modłami
Na to Panie zważając,
Zmiłuj się nad nami!
Zmiłuj się nad nami.


F. Na Sanctus.

Święty, Święty, Święty!
Niewymownie Święty!
Boże, w swym Majestacie!
Cały świat wychwala Cię,
Niewymownie Święty!

Przed Tobą klękają,
Twą chwałę śpiewają
Wszelkie Aniołów chóry,
Cherubinów wybory,
Niewymownie Święty!

Święty, Święty, Święty!
Boże niepojęty!
Bądź nam błogosłąwiony,
Od nas wszystkich wielbiony,
Niewymownie Święty!

G. Na Benedictus.

Racz przyjąć, o Boże litości
Syna Twojego ofiarę,
Który z wielkiéj ku nam miłości
Ucierpiał dla nas nad miarę,
I na krzyż się sam ofiarował
Ponosząc męki katowskie;
Abyś się nad nami zlitował,
Zwrócił k'nam serce ojcowskie.

Wszak Jego miłości pomnikiem
Jest ten najświętszy Sakrament;
Chcąc być naszym Orędownikiem,
Zostawił nam ten Testament.
Ofiara serca skruszonego
Niech Ci więc będzie przyjemną,
By sroga męka Syna Twego
Dla nas nie była daremną.


H. Na Agnus Dei i podczas Komunii św.

Oto Baranek Boży,
Dla nas umęczony,
Co cierpiąc życie łoży,
Krwią wcale zbroczony!
On znosząc nasze winy,
Gładzi świata grzechy;
Do Boga się przyczyni,
Dla naszéj, dla naszéj, dla naszéj, dla naszéj
Dla naszéj pociechy.

Nie jestem godzien, Panie!
Byś w sercu odrodném
Obrał sobie mieszkanie;
Lecz zrób mię tak godnym,
Użycz Twych wielkich względów,
Bym łaski Twéj użył,
Był daleki od błędów,
Bez grzechu, bez grzechu, bez grzechu, bez grzechu,
Bez grzechu Ci służył.


I. Na „Ite missa est”
czyli Błogosławieństwo kapłańskie.

Gdyśmy już wysłuchali
Mszy świętéj, o Boże!
Niech lud, który Cię chwali,
Twa łaska wspomoże;
Błogosław nam łaskawie,
Przyjmij tę ofiarę,
Ku Twéj większéj czci sławie,
Oddal od nas karę.

Niech nie znamy dnia tego
Nieprzyjaciół mocy
Szkodliwéj broń od złego
I dodaj pomocy.
Odpuść nam nasze winy,
Gdy staniem przed Tobą,
Boże! w Trójcy jedyny!
Daj nam mieszkać z sobą.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).