Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o męce Pańskiej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
o męce Pańskiéj.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Jezu Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu Odkupicielu narodu ludzkiego, Zmiłuj się nad nami.
Jezu z nieba na świat zesłany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu z Ducha św. poczęty, Zmiłuj się nad nami.
Jezu z Panny czystéj narodzony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu w żlobie położony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu od Symeona ofiarowany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu od trzech Królów za Boga uznany i przywitany, Zmiłuj się nad nami.

Jezu od Heroda prześladowany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu w kościele znaleziony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu czterdzieści dni poszczący, Zmiłuj się nad nami.
Jezu dla grzechów naszych na śmierć wydany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu od Judasz zaprzedany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu w Ogrójcu się modlący, Zmiłuj się nad nami.
Jezu krwawym potem oblany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu smutkiem napełniony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu pojmany i związany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu od uczniów opuszczony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu przed Anaszem stawiony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu policzkiem zelżony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu od Kaifasza sądzony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu niewinnie sposponowany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu boleśnie policzkowany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu na hańbę uplwany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu od Piotra nieprzyznany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu przed Piłatem oskarżony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu od Heroda wzgardzony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu na pośmiech w białą szatę ubrany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu na biczowanie skazany i zelżywie obnażony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu okrutnie biczowany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu wszystek krwią oblany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu cierniem ukoronowany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu nielitościwie zraniony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu od żołnierstwa policzkowany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu w purpurę obleczony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu na krzyżową śmierć potępiony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu krzyżem obciążony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu pod krzyżem ciężko upadający, Zmiłuj się nad nami.
Jezu na krzyżu przybity, Zmiłuj się nad nami.
Jezu na krzyżu podwyższony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu między łotry policzony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu na krzyżu pragnący, Zmiłuj się nad nami.
Jezu żółcią i octem napojony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu za nieprzyjacioły sie modlący, Zmiłuj się nad nami.
Jezu łotrowi raj obiecujący, Zmiłuj się nad nami.
Jezu w ręce Bogu Ojcu ducha oddający, Zmiłuj się nad nami.
Jezu z boleścią umierający, Zmiłuj się nad nami.
Jezu okrutnie zamordowany, Zmiłuj się nad nami.
Jezu włócznią przebodzony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu z krzyża zdjęty, Zmiłuj się nad nami.
Jezu w grobie z płaczem położony, Zmiłuj się nad nami.
Jezu któyś przez krzyż świat odkupił, Zmiłuj się nad nami.
Jezu któyś przez krzyż grzechy nasze zgładził, Zmiłuj się nad nami.
Jezu któyś przez krzyż niebo otworzył, Zmiłuj się nad nami.
Jezu któryś przez krzyż moc czartowską skruszył, Zmiłuj się nad nami.
Jezu któryś przez krzyż Ojców śś. wybawił, Zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

W. Ciemności stały się, gdy ukrzyżowali Jezusa Żydowie, a około godziny dziewiątéj zawołał Jezus głosem wielkim: „Boże mój! czemuś mnie opuścił?”
O. Wołając Jezus głosem wielkim: „Ojcze w ręce Twoje polecam ducha mego!” i skłoniwszy głowę, skonał.
Módlmy się.

Wejrzyj, prosimy Cię, Panie! na ten lud Twój, za który Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbraniał się podać w ręce grzeszników i śmierć podjąć krzyżową, który z Tobą i z Duchem ś. żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).