Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Nabożeństwo o męce i śmierci Pańskiej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

VI. Na Piątek.
Nabożeństwo o męce i śmierci Pańskiéj.


Modlitwa do Pana Jezusa.
(Przez księdza Antoniewicza)

W ręce Twoje, Panie, oddaję życie i zdrowie moje; oddaję wszystko co mam, i czém jestem: oddaję rozum, aby mnie w przepaść błędu nie wtrącił, oddaję wolę, aby nigdy przeciwko Twojéj nie powstała woli; oddaję pamięć, aby się nie błąkała po bezdrożach czczéj, rozbujałéj wyobraźni; oddaję prace moje, abym nic prócz Ciebie, a w Tobie wszystko kochał.
Panie! Ty mną rządź, kieruj, prowadź, strzeż, czuwaj nade mną, bo nic bez Ciebie, a wszystko z Tobą uczynić wydoła,. Zadasz ranę sercu, niechaj ta rana wysławia imię Twoje. Wyciśniesz gorzką łzę z oka, o! niechaj ta łza opowiada miłosierdzie Twoje. Zagoisz tę ranę, otrzesz łzę, o! niechaj wtenczas dusza mja, w radości i pokoju rozgłasza dobroć Twoję. Panie! za życie dziękuję, od śmierci się nie wypraszaml życie i śmierć jest darem Twoim! Włożysz krzyż na mnie, przyjmę go w pokorze, pójdę z nim ślad w ślad za Tobą; pójdę ubogi(a) za ubogim Chrystusem, prześladowany(a) za prześladowanym, spotwarzony(a) za spotwarzonym. Zbieczowany(a) złością świata, do Ciebie się przygranę, a potwarzając modlitwę Twoję w Ogrójcu, nie jako jak chcę, ale jako Ty, i te słowa, coś mnie ich sam nauczył: „Bądź wola Twoja”, mam nadzieję w miłosierdziu Twojém, że rzyjmiesz tę zupełną ofiarę, którą czynię z siebie, i dasz mi łaskę, że w ogdzinę śmierci z miłością i wiarą zawołam do Ciebie: „W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego.” Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).