Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Akty do Najświętszego Sakramentu w czasie procesyi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

AKTY
do Najś. Sakramentu w czasie procesyi.

Bądź pochwalon, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! który z wysokości nieba zstąpiłeś na ziemię dla zbawienia naszego, i będąc prawdziwym Bogiem, stałeś się prawdziwym człowiekiem. Niech wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią upada przed wielkością bóstwa Twego.
Bądź pochwalon, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś w żywocie Twéj Matki, Panny niepokalanéj, nawiedził Elżbietę. Błagamy Cię, o Boże! sprawiaj nam takież skutki łaski Twéj, jakieś natenczas w domu Zacharyaszowym uczynił.
Bądź pochwalon miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś był na ręku Najś. Panny do kościoła jerozolimskiego niesiony, kiedy Ci zabieżał Symeon i od przyczystéj Matki Twéj przyjął Cię, Boga swojego. Daj nam tak Ciebie w Komunii św. przyjmować, abyśmy się godziny śmierci nie lękali, ale na sąd Twój wieczny z ufnością i z pokojem czekali.
Bądź pochwalon, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś dzieciątkiem jeszcze będąc, musiał do Egiptu być unoszony przed srogim nieprzyjacielem. Daj, nam prosimy, abyśmy umieli unikać pokusy do grzechu, abyśmy znali się tu być pielgrzymami na wygnaniu, do nieba tęsknili i tam serca swe w pokornéj modlitwie zwracali.
Bądź pochwalon, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś do Jeruzalem dobrowolnie zbliżał się na mękę, kiedy pobożne rzesze i niewiniątka poprzedzały Cię, wołając: Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie! Daj nam Boże niewinność serca i gotowość głoszenia Twojéj chwały.
Bądź pochwalon, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś od swoich nieprzyjaciół, jako najgorszy złoczyńca, publicznie był prowadzony. Niech Ci tę zniewagę osłodzimy, wołając z najgłębszą pokorą: Boże nasz! Tobie cześć, Tobie chwała na wieki!
Bądź pochwalon, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś cierpliwie niósł krzyż swój na górę Kalwaryi. Jak byłeś wówczas pośmiewiskiem dla tłumów grzeszników, zaślepieniem i szaleństwem rażonych, tak miéj teraz od nas, od wszystkiego świata, od chórów anielskich pokłon, uwielbienie i chwałę, boś Ty jest Bóg nasz i Pan nasz.
Bądź pochwalon, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony, który nikim nie gardzisz i nikogo nie opuszczasz. Nawiedź nas, błagamy, w godzinę śmierci naszéj, iżbyś nas posilił na drogę wieczności i stał się nam wieczną szczęśliwością. Boże litościwy! żebrzemy o to Twego miłosierdzia.
Bądź pochwalon, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! który wraz z nieograniczoną łaską ukończywszy swe dzieło odkupienia, krwią przenajświętszą je zapieczętowawszy, wstąpiłeś na niebiosa i siedzisz na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, a ztamtąd przyjdziesz sądzić żywych i uarłych. Przyjmij nas, błagamy, dokrólestwa Twéj chwały, nie pomnąc na nasze winy.
Błogosław Panie! domy chrześciańskie, gdzie przykazań Twoich strzegą, i daj nam łaskę potrzebną do ciągłego onych zachowania. Błogosław nam w doczesnych naszych potrzebach, ile tego do służby Twojéj i do zbawienia naszego pożądamy. Błogosław wszystkim, którzy tu są przytomni, i tym, co się nie mogąc z nami tu połączyć, mają swe serce do Ciebie obrócone. Daj nam wszystkim, którzy teraz na Ciebie, Boga naszego zakrytego, ze czcią patrzymy, oglądać oblicze Twoje przenajświętsze w radości nieskończonéj przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Modlitwa po procesyi.

Przyjmij, o Panie! łaskawie tę cześć i uszanowanie, któreśmy Ci publicznie oddali. Są one wprawdzie małe względem Twéj wielkości i majestatu, aleć wiesz, że jesteśmy słabymi ludźmi, przeto przestajesz na naszéj acz słabéj, lecz dobréj chęci. Nie wypuszczaj nas Pnie z Twojéj opieki, którzy póki nam życia stanie, wielbić będziem Imię Twoje, i publicznie przed światem wyznawać, że jesteś Panem i Bogiem naszym, który żyjesz i królujęsz z Ojcem i Duchem świętym n wieki wieków.


Modlitwa przed N. Sakramentem.

Jezu pełen miłości! drogi Zbawicielu! który z nieograniczonego miłosierdzia Swojego zamieszkałeś z nami w Najświętszym Sakramencie, w Nim CIę uwielbiam, jak swojego wszechwładnego Pana i Boga. Oddaję Ci cześć z uczuciem jak najgłębszéjpokory. Dziękuję Ci z całego serca za dobroć nieskończoną, którą nam niegodnym wyświadczyłeś. Przyciśnięty(a) nicością moją przychodzę do Ciebie, wielki i miłosierny Boże, błagać Cię za tylekrotnie popełnione winy, zapomnij Pnie o grzechach moich; pamiętaj tylko na miłosierdzie Swoje. Wejrzyj na szczerą chęć poprawy i na gorące życzenie, bym sie cieszyć mógł(a) chwałą Twoją w Najświętszym Sakramencie. Tak jest, z głębi duszy mojéj pragnę Cię tak kochać, błogosławić, czcić i chwalić, jak Cię kochają, błogosławią, czczą i chwalą Aniołowie i Święci. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).