Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o Najświętszym Sakramencie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

V. Na Czwartek.


LITANIA
o Najświętszym Sakramencie.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
Chlebie żywy, któryś z nieba zstąpił, Zmiłuj się nad nami.
Boże utajony i Zbawicielu, Zmiłuj się nad nami.
Wino czystość rodzące, Zmiłuj się nad nami.
Chlebie pożywny, rozkoszy królewska, Zmiłuj się nad nami.
Ofiaro wieczna, Zmiłuj się nad nami.
Ofiaro czysta, Zmiłuj się nad nami.
Baranku bez zmazy, Zmiłuj się nad nami.
Stole i ołtarzu nowozakonny, Zmiłuj się nad nami.
Pokarmie Aniołów, Zmiłuj się nad nami.
Manno ukryta, Zmiłuj się nad nami.
Pamiątko cudownych spraw Boskich, Zmiłuj się nad nami.
Chlebie nadistotny, Zmiłuj się nad nami.
Przedwieczne Słowo Ojca, które się Ciałem stało i mieszkało między nami, Zmiłuj się nad nami.
Kielichu błogosławieństwa, Zmiłuj się nad nami.
Tajemnico wiary, Zmiłuj się nad nami.
Wspaniały i najchwalebniejszy Sakramencie, Zmiłuj się nad nami.
Ofiaro najświętsza, Zmiłuj się nad nami.
Prawdziwe ubłaganie za żywe i za umarłe, Zmiłuj się nad nami.
Niebieska od grzechów ochrono, Zmiłuj się nad nami.
Niepojęty i największy cudzie, Zmiłuj się nad nami.
Niebieskie lekarstwo grzesznych, Zmiłuj się nad nami.
Przenajświętsza Męki Pańskiéj Pamiątko, Zmiłuj się nad nami.
Upominku wszelką obfitość przewyższający, Zmiłuj się nad nami.
Pamiątko najdroższa miłości Boskiéj, Zmiłuj się nad nami.

Przepełnienie niewysłowionéj Boskiéj łaski, Zmiłuj się nad nami.
Przenajświętsza Tajemnico, Zmiłuj się nad nami.
Zadatku wiecznéj szczęśliwości, Zmiłuj się nad nami.
Straszny i ożywiający Sakramencie, Zmiłuj się nad nami.
Chlebie wszechmocnością Słowa uczyniony Ciałem, Zmiłuj się nad nami.
Bezkrwawa Ofiaro, Zmiłuj się nad nami.
Pokarmie i współgodowniku, Zmiłuj się nad nami.
Najsłodsza uczto, przy któréj służą Aniołowie, Zmiłuj się nad nami.
Sakramencie miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami.
Węźle miłości, Zmiłuj się nad nami.
Ofiarniku i Ofiaro, Zmiłuj się nad nami.
Duchowna słodyczy w Boskiém źródle czerpana, Zmiłuj się nad nami.
Posilenie i ochłodo dusz czystych, Zmiłuj się nad nami.
Podróżne zasilenie w Panu umierających, Zmiłuj się nad nami.
Zakładniku przyszłéj chwały, Zmiłuj się nad nami.
Przenajświętsza Eucharystyo, Zmiłuj się nad nami.
Źródło wszystkich łask, Zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, Odpuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas Panie.
Od wszelkiego złego, Wybaw nas Panie.
Od niegodnego CIała i Krwi Twéj przyjmowania, Wybaw nas Panie.
Od pożądliwości ciała, Wybaw nas Panie.
Od pożądliwości oczów, Wybaw nas Panie.
Od pychy żywota, Wybaw nas Panie.
Od wszelkiéj pobudki do grzechu, Wybaw nas Panie.
Od wiecznego potępienia, Wybaw nas Panie.
Przez owo wielkie pragnienie, któremeś Baranka wielkanocnego z uczniami swymi pożywać żądał, Wybaw nas Panie.
Przez najgłębszą pokorę, z jaką swym uczniom nogi umywałeś, Wybaw nas Panie.
Przez najświętszą miłość, w któréj ten Boski Sakrament postanowić raczyłeś, Wybaw nas Panie.
Przez wszystkie utrudzenia, prace i męczenie Twoje, któreś w tem Ciele Twojém podjąć raczył, Wybaw nas Panie.
Przez pięć ran tegoż Ciała Twego Najświętszego, Wybaw nas Panie.
Przez krew Twoję Najświętszą, którąś dla nas wylać i na ołtarzu zostawić raczył, Wybaw nas Panie.
My grzeszni Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam wiary i nabożeństwa ku temu Sakramentowi pomnażać łaskawie raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas do częstego i zbawiennego przyjmowania téj świętéj Eucharystyi przez prawdziwe z grzechó naszych spowiadanie się pobudzać i przywodzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas od wszelkigo niedowiarstwa, kacerstwa i ślepoty serca uchować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas do uczestnictwa drogich i niebieskich pożytków tego Sakramentu przywieść raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas w godzinę śmierci naszéj tym niebieskim pokarmem wzmocnić i obronić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Synu Boży, Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.


MODLITWA.

Boże! któryś nam w Sakramencie cudownym męki Twéj pamiątkę zostawił, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy do przyjmowania Najśw. Ciała Twojego i Krwi Twojéj jak najczęściéj, i jak najgłębszém nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych przystępowali; i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje Króelstwo niebieskie sobie zapewnili. Któy z Bogiem Ojcem w jedności Ducha ś. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


MODLITWA
o błogosławieństwo Najśw. Sakramentu.

Zbawicielu mój, który raczyłeś drogie swe Ciało i drogą Krew swoję zostawić nam w tym Najśw. Sakramencie, wielbię w nim Ciebie Boga mojego, z najgłębszą miłością i pokorą; a że jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa, błagam litości Twojéj, Boże! pobłogosław mnie i tym wszystkim, za których Ci modlitwy moje śmiem ofiarować. — Uwolnij serca nasze od grzechów wszelkich, oczyść je i poświęć Twoją Boską łaską. Błogosław nam, jakoś błogosławił uczniom Twoim, wstępując do nieba; iżbyśmy ducha Twego pełni i nim się zawsze rządząc, mogli dostąpić błogosławieństwa, które gotujesz w królestwie wieczném Wybranym Twoim. Amen.


MODLITWA
przed procesyą z Najśw. Sakramentem.

Panie Jezu Chryste! któryś nam w Najś. Sakramencie pod przymiotami chleba i wina prawdziwe CIało i Krew zostawić, a z Ciała Twego prawdziwy pokarm i z Krwi Twojéj prawdziwy napój uczynić raczył: wierzę mocno, że kto godnie pożywa Ciała Twego i Krew Twoję pije, ściśle się z Tobą łączy i Ty z nim. A jako Ty, Synu Boski! żyjesz przez Ojca niebieskiego, który Cię tu zesłał, tak przez Ciebie żyć będzie, któ Cię należycie usposobiony godnie przyjmuje w Najświętszym Sakramencie. O Jezu! Ty jesteś tak żywym, jako się sam nazywasz i tak ożywiającym chlebem, który z nieba zstąpił, i z którym owa na puszczy manna ani w zacności, ani w skutkach porównać się nie może. A jeżeli ów tak przedziwny i z nieba także dla starozakonnych spuszczany pokarm był w takiéj czci u dawnych, że go z tablicami przykazań i z rógą rozkwitłą Aarona w świętéj skrzyni przymierza Boskiego chowano, którą z nabożeństwem z miejsca na miejsce przenoszono i wiele przez to Twych błogosławieństw Boskich doznawano; nie jestżeś Ty najwięksa i istotna świętości, Boże! godzein, abyśmy Ci pobożną cześć tak w świątyniach, jak na ulicah wyrządzali? Ach Jezu! Oblubieńcze Kościoła chrześciańskiego! Wejrzyjże łaskawie na ten tryumf, któy Ci sprawuje tego czasu taż oblubienica z nami prawowiernymi dziatkami swemi. Przyjmijże od nas Panie! obecnie nasze ku sobie nabożeństwo: przyjmij je, prosimy CIę, na oświadczenie od nas najwyższego podziękowania Ci za wszystkie dobrodziejstwa, a mianowicie za postanowienie tego najś. Sakramentu; przyjmij za przeproszenie Cię za grzechy nasze, za nędze, prześladowania i sromotne zelżywości i męki, któreś bawiąc tu na ziemi ponosił za nas, i dotąd od niektórych wiernych ponosisz, a osobliwie za nieczułość naszę podczas Mszy św. i Komunii: przyjmij i udziel nam potrzebnych łask Twoich teraz w życiu i przy śmierci naszéj. Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).