Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/099

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  świątobliwie bronisz, kochasz, i na ręku jako matka piastujesz; nie ustawajże, aż mnie stawisz Panu Bogu tam, zkąd do straży mojéj jesteś posłany. Żałuję, żem Ci nie zawsze na każde skinienie i natchnienie posłusznym(ą) był(a), i że Pana Boga obrażając, tak wiele razy Go zasmuciełem(am). Ty po staremu podawaj sercu mojemu to wszystko, czego Bóg chce ode mnie; lenistwo, oziębłość, i zatwardziałość serca mego oddalaj, słódź mi miłość Boską, cukruj nabożeństwo do Najświętszéj Panny. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem św. żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.  V. Na Czwartek.


  LITANIA
  o Najświętszym Sakramencie.

  Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
  Duchu święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
  Chlebie żywy, któryś z nieba zstąpił, Zmiłuj się nad nami.
  Boże utajony i Zbawicielu, Zmiłuj się nad nami.
  Wino czystość rodzące, Zmiłuj się nad nami.
  Chlebie pożywny, rozkoszy królewska, Zmiłuj się nad nami.
  Ofiaro wieczna, Zmiłuj się nad nami.
  Ofiaro czysta, Zmiłuj się nad nami.
  Baranku bez zmazy, Zmiłuj się nad nami.
  Stole i ołtarzu nowozakonny, Zmiłuj się nad nami.
  Pokarmie Aniołów, Zmiłuj się nad nami.
  Manno ukryta, Zmiłuj się nad nami.
  Pamiątko cudownych spraw Boskich, Zmiłuj się nad nami.
  Chlebie nadistotny, Zmiłuj się nad nami.
  Przedwieczne Słowo Ojca, które się Ciałem stało i mieszkało między nami, Zmiłuj się nad nami.
  Kielichu błogosławieństwa, Zmiłuj się nad nami.
  Tajemnico wiary, Zmiłuj się nad nami.
  Wspaniały i najchwalebniejszy Sakramencie, Zmiłuj się nad nami.
  Ofiaro najświętsza, Zmiłuj się nad nami.
  Prawdziwe ubłaganie za żywe i za umarłe, Zmiłuj się nad nami.
  Niebieska od grzechów ochrono, Zmiłuj się nad nami.
  Niepojęty i największy cudzie, Zmiłuj się nad nami.
  Niebieskie lekarstwo grzesznych, Zmiłuj się nad nami.
  Przenajświętsza Męki Pańskiéj Pamiątko, Zmiłuj się nad nami.
  Upominku wszelką obfitość przewyższający, Zmiłuj się nad nami.
  Pamiątko najdroższa miłości Boskiéj, Zmiłuj się nad nami.