Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o śś Aniołach Stróżach

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
o Świętych Aniołach Stróżach.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże! Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Bożę! Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże! Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, Królowo Aniołów Stróżów naszych! Módl się za nami.
Święci Aniołowie Stróżowie nasi! Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie którzy miłe Bogu pienie: Święty, Święty, Święty! śpiewacie! Módlcie się za nami.

ŚŚ. Aniołowie, którzy ciemności szatańskie rozpędziwszy, rozumy nasze oświecaice, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie którzy rzeczy Boskie ludziom oznajmujecie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie którzy straż ludzką od Boga przyjęliście, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, któzy zawsze na twarz Boga Ojca niebieskiego patrzycie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy się nad jednym grzesznikiem pokutującym weselicie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzyście Lota z pośród grzeszników wyprowadzili, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzyście przy narodzeniu Chrystusa Pana wesele ludziom zwiastowali, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, któzyście na puszczy Chrystusowi Panu służyli, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzyście Łazarza na łono Abrahamowe zanieśli, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzyście przy grobie Jezusa w białych szatach siedzieli, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzyście się w Wniebowstąpieniu Pańskiem uczniom Jego pokazywali, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy modliwy nabożnych ludzi do Boga zanosicie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy przy umierających bywacie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy dusze sprawiedliwych od wszelkiéj zmazy oczyszczone, do nieba zaprowadzacie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy cuda i dziwy mocą Bożą czynicie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy dziedzictwo zbawienia biorącym na posługę posyłani bywacie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy nad królestwy i państwy postawieni jesteście, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzyście wojska nieprzyjacielskie często rozpraszali, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzyście z więzienia i innych niebezpieczeństw ludzi wybawiali, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzyście śś. Męczenników w mękach cieszyli, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy przede Chrystusem Panem na sąd ze znakiem krzyża świętego przyjdziecie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy wybranych na końcu świata zgromadzicie, Módlcie się za nami.
ŚŚ. Aniołowie, którzy złych od dobrych odłączycie, Módlcie się za nami.
Bądź nam miłościw, odpuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Od wszelikich niebezpieczeństw, prze ŚŚ Aniołów Stróżów naszych, wybaw nas Panie.

Od wszelkiego kacerstwa i odszczepieństwa, Wybaw nas Panie.
Od powietrza głodu ognia wojny, Wybaw nas Panie.
Od śmierci wiekuistéj, Wybaw nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie,
Abyś nam sfolgował, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś Koścół Twój święty rządzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś królom i wszystkim panom chrześciańskim pokój i zjednoczenie dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczne odpuszczenie dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam, Panie, wszystkim błogosławić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas, Panie, wysłuchać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.
Wierzę w Boga.

W. Módlcie się za nami święci Aniołowie Stróżowie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa kościelna

Boże! który dziwne posługi Aniołów rozporządzasz, użycz nam to łaskawie! aby ci święci Aniołowie, którzy Ci zawsze w niebie służą, życia naszego na ziemi obroną byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.


MODLITWA
do Anioła Stróża.

O Stróżu mój niebieski, duszy mojéj przewodniku i nieodstępny towarzyszu, Obrońco i Opiekunie, Aniele Boży! Ty który nieustannie błagasz Boga w Trójcy jedynego o łaski i miłosierdzie dla mnie grzesznika, pod skrzydła opieki Twojéj oddanego: składam Ci najpokorniejsze dzięki, a proszę, iżbyś mię nigdy w uczynkach i myslach moich nie odstępował; iżbyś mię, jako nierozumne i zuchwałe dziecię, sam we wszystkich potrzebach i przygodach za rękę prowadził, od grzechów powściągał, przeciw swéj woli i błędnemu rozumowi zasłaniał i od wszelkich innych mych nieprzyjaciół widomych i niewidomych statecznie bronił, czyniąc mnie posłusznycm natchnieniom Ducha ś., i gotując mi szczęśliwe w Panu skonanie przez zasługi Jezusa Chrystusa. Amen.


MODLITWA
Ś. Karóla Boromeusza do Ś. Anioła Stróża.

Najświętszy, a najużyteczniejszy Strażniku Aniele Boży, czynię cię wykonawcą testamentu i ostatniéj woli mojéj, abyś mi wyjednał u Pana mego trojaką łaskę. Pierwsza jest: abyś mi darował przynajmniéj jedno rzewliwe westchnienie z onych niezliczonych, które On miał, gdy przez trzy godziny w mękach na krzyżu wisiał, któreby smutkiem i mocą swoją uśmierzyło straszne owe i lękliwe łkania i tęskności serca, jakie mnie w godzinę śmierci mojéj trapić będą: i żeby przenajchwalebniejsza Matka Zbawiciela mego Marya przynajmniej mi jedno spojrzenie dała z onych, które miała stojąc pod krzyżem, gdy najczystsze panieńskie oczy swoje w jedynym Synu swoim zanurzyła. Druga łaska jest: abyś mi, najwierniejszy Stróżu mój! przybył w onę godzinę, kiedy się dusza moja rozłączać będzie od ciała, abym trafił na łaskawego Sędziego przez zasługi onéj gorącéj miłości, któą Jego ojcowskie serce pałało na krzyżu dla zbawienia ludzkiego. Trzecia łaska jest: abyś Ty sam, najlitościwszy Stróżu mój! miał sobie poleconą duszę moję, a gdy wyjdzie z ciała, ofiarował ją Odkupicielowi mojemu, abym go wespół z Tobą w chwale niebieskiéj oglądał, doskonale miłował i na wieki się z Nim cieszył. — Niech nas Bóg błogosławi i zbawi od wszelkiego złego, a potem doprowadzi do żywota wiecznego. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Amen.


Inna Modlitwa.

Najsłodszy Aniele Stróżu a najżyczliwszy mój przyjacielu, obrońco i nauczycielu prawdziwy, skarbie nieśmiertelnośći mojéj szczęśliwéj, dziękuję Bogu mojemu za to, że dał mi Ciebie za Stróża i Patrona, dziękuję i za wszystkie dary, któremi Cię przyozdobić raczył. Dziękuję i Tobie najwierniejszy i najpilniejszy wszystkich potrzeb moich tak doczesnych jako i dusznych Opiekunie, że mnie świątobliwie bronisz, kochasz, i na ręku jako matka piastujesz; nie ustawajże, aż mnie stawisz Panu Bogu tam, zkąd do straży mojéj jesteś posłany. Żałuję, żem Ci nie zawsze na każde skinienie i natchnienie posłusznym(ą) był(a), i że Pana Boga obrażając, tak wiele razy Go zasmuciełem(am). Ty po staremu podawaj sercu mojemu to wszystko, czego Bóg chce ode mnie; lenistwo, oziębłość, i zatwardziałość serca mego oddalaj, słódź mi miłość Boską, cukruj nabożeństwo do Najświętszéj Panny. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem św. żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).