Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Modlitwy do św. Józefa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Modlitwy do ś. Józefa

I.

Wspomnij sobie, o cudowny mój Opiekunie święty Józefie, że według świadectwa ś. Teresy, Twéj wiernéj sługi nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek uciekajcy się do Ciebie z prawdziwą pobożnością i ufnością nie był wysłuchany: otóż pozostjąc w téj słodkiéj nadziei, dążę do Ciebie o godny Oblubieńcze Maryi, rzucam się do nóg Twoich błagając Twéj opieki, łaski i ratunku, nie odrzucaj méj pokornéj proźby, ale ją przedstaw Temu, który chciał być nazwany Synem Twoim. Amen.

II. Modlitwa bardzo skuteczna.

O święty Józefie, Ojcze i Opiekunie Dzieci Maryi, Stróżu wierny, któremu Bóg powierzył pieczę nad Zbawcą świata i nad Mary Panną nad Pannami, błagam Cię przez Jezusa i Mary, wysłuchaj mnie w téj potrzebie (tu wymień o co chcesz prosić) i spraw także, abym wolny(a) od wszelkiego grzechu, czystém zawsze sercem służył(a) Jezusowi, Maryi i Tobie. Amen.

III. Akt poświęcenia się ś. Józefowi.

Błogosławiony Józefie, poświęcam się Twéj służbie, i cały(a) się Tobie oddaję, bądź zawsze moim Ojcem, moim Opiekunem i Przewodnikiem, osobliwie w drodze zbawienia. Uproś mi wielką czystość serca i niech za Twym przykładem wszystkie moje uczynki będ na większą chwałę Boga. Racz nakoniec, o wielki Święty, przybyć mi na ratunek w godzinę śmierci. Amen.

Modlitwa IV.

Wszechmogący i najłaskawszy Boże, któryś Błogosławionego Józefa sprawiedliwego, Syna Dawidowego, Błogosławionej Pannie Maryi Matce Twojéj, za Oblubieńca przeznaczył, i jego za piastuna Syna Twego obrał: daj, prosimy Cię, aby za jego proźbami i zasługami, Kościół Twój Św. pokoju zażywał, i abyśmy do wiecznego widzenia Twego i zażywania przyjść mogli.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg po wszystkie wieki wiekó. Amen.

Modlitwa V.

Powinność usług naszych, Tobie Wszechmogący Panie, oddajemy, pokornie upraszajc, abyś za przyczyną Błogosławionego Józefa, Oblubieńca Rodzicielki Syna Twego, Pana naszego Jezusa, swoje łaski i dobrodziejstwa w nas pomnażał, a my, na oświadczenie przeciw niemu naszego nabożeństwa, te Majestatowi Twemu oddajemy modlitwy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystuda, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa VI.

O najłaskawszy Zbawiciela mego Piastunie Józefie Ś., na którego ręku Ten, który wszystką machinę świata w trzech zatrzymuje palcach, odpoczywał; z którego Opatrzności Ten, który Chlebem żywym jest, żądał pożywienia, pod którego obronę Ten, który wszystkim w Nim pokładajcym nadzieję, jest szczególn ucieczk, schraniał sie do Egiptu uchodzc i powracajc: przyjmij, pokornie uprszam, staranie o duszy mojéj, aby we wszystkich okazyach, przy Twojéj opiece, bezpieczny odpoczynek miała. Kieruj, pokornie upraszam, stopy moje, po Egipcie tego świata, aby jako błędna owca, drogi przykazań Boskich nie chybiła, aby przy Twéj opiece przeszła doczesne dobra, wiecznych nie straciwszy; abym bieg życia przepędziwszy, kończąc go, za twém staraniem i przyczyn, Chlebem Anielskim, którym jest Syn Twój mniemany Jezus, a Zbawiciel mój, był(a) posilony(a) i do żywota postpił(a) wiecznego. Amen.

Modlitwa VII.

Przez Ciebie, Józefie ś., niech przystęp mamy do Jezusa prawdziwego i Jednorodzonego Bożego, a mniemanego Twego Syna, o! Józefie przebłogosławiony, któy dostąpiłeś na ziemi tego szczęścia i zaszczytu, że byłeś strażnikiem honoru niewinności N. Maryi Panny i opieknem Zbawiciela świata, racz się wstawić za nami biednymi ludźmi do Jezusa Chrystusa, i uproś nam łaski potrzebne. Pokora Twoja miła Bogu, niechaj naszéj uprosi próżności odpuszczenie, obfita miłość Twoja, niechaj naszę okryje wielkość grzechów: zasługi Twoje uwielbione, nasze niech ozdobi nikczemności. Opiekunie nasz, Pośredniku nasz, Twojemu nas Synowi mniemanemu pokaż, z Twym Synem nas pojednaj, Twemu Synowi nas zaleć. Spraw, o przebłogosławiony Józefie, przez łaskę, którą obfitujesz, przez miłosierdzie, któreś Ty otrzymał, przez godność, którąś Ty zasłużył, aby ten, który przez Najświętszą Oblubienicę Twoję Maryą, stał się uczestnikiem naszéj słabości, za Twoj przyczyn uczynił nas uczestnikami chwały i błogosławieństwa swego wiecznego, Jezus Chrystus Pan nasz. Amen.

Modlitwa VIII.
o dobrą śmierć do Józefa Ś.

Józefie Święty, kochany Patronie i Opiekunie mój, proszę Cię przez siedm duszy radości i boleści Twoich, przez tę miłość, którą Cię Jezus i Marya kochali, i którąś Ty ich kochał; przez to nabożęństwo, którem Cię szanowała Teresa Święta i inni wierni słudzy Twoi, przez to wszystko, coć się w Niebie i na ziemi podoba, przez tę chwałę, którą Cię Trójca Przenajświętsza uwielbiła, bądź przytomnym przy skonaniu mojém. Ratuj mnie w ten czas najpotrzebniejszy, sprowadź Jezusa i Mary do mnie, żeby dusza moja ich obecnością i łaską uzbrojona, nieprzyjaciela dusznego zwyciężywszy, bezpiecznie tę drogę odprawiła, do kresu, który jest widzenie i zażywanie Boga przez wszystk wieczność. Amen.


Modlitwy do św. Józefa