Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o św. Józefie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
o świętym Józefie.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo! Módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, Módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, Módl się za nami.
Matko Jezusowa, Módl się za nami.
Oblubienico Józefa świętego, Módl się za nami.
Józefie Ś. synu Dawidów, Módl się za nami.
Piastunie i opiekunie Pana Jezusa, Módl się za nami.
Mężu według słowa Bożego, Módl się za nami.
Sługo wierny i mądry, Módl się za nami.
Strażniku honoru Matki Bożéj, Módl się za nami.
Świadku jéj niewinności, Módl się za nami.
Łaskami i cnotami napełniony, Módl się za nami.
W panieństwie najczystszy, Módl się za nami.
W pokorze najgłębszy, Módl się za nami.

W miłości najgorętszy, Módl się za nami.
W bogomyślności najwyższy, Módl się za nami.
Któryś za świadectwem samego Ducha Świętego mężem sprawiedliwym jest nazwany, Módl się za nami.
Któryś do Betleem Pannę Maryą tobie poślubioną prowadził, Módl się za nami.
Któryś był godzien być przy narodzeniu Syna Bożego i Jego w żłobie położonego widzieć, Módl się za nami.
Któryś Chrystusa obrzezanego Jezusem mianował, Módl się za nami.
Któryś Dzieciątko Pana Jezusa z Panną Maryą w kościele ofiarował, Módl się za nami.
Któryś za Anielskim napomnieniem z Dzieciątkiem i Matką Jego do Egiptu uchodził, Módl się za nami.
Któryś po śmieci Heroda do ziemi izraelskiéj z Dzieciątkiem Panem Jezusem i przeczystą Matką Jego powrócił, Módl się za nami.
Któryś z przeczystą Matką P. Jezusową żałosny, Onego, gdy w Jeruzalem został, szukał, Módl się za nami.
Któryś Pana Jezusa po trzech dniach między doktorami siedzącego znalazł, Módl się za nami.
Któryś Pana nad Pany sobie na ziemi posłusznego miał,
Którego umierającego sam wcielony Bóg z Przenajświętszą Matką cieszył i ratował i do wieczności szczęśliwéj wyprawił, Módl się za nami.
Orędowniku nasz! Ratuj nas Józefie święty,
We wszystkich naszych uciskach, Ratuj nas Józefie święty,
W godzinę śmierci naszéj, Ratuj nas Józefie święty,
Przez przedwieczne wybranie twoje, Ratuj nas Józefie święty,
Przez najświętsze poślubiny twoje, Ratuj nas Józefie święty,
Przez wszystkie prace i trudy twoje, Ratuj nas Józefie święty,
Przez błogosławieństwa twoje, Ratuj nas Józefie święty,
My, którzy się pod obronę twoją uciekamy: ciebie prosimy, módl się za nami!
Abyśmy woli Boskiéj we wszystkiem posłuszni byli: prosimy Cię, módl się za nami!
Abyśmy w prawéj wierze, żarliwéj miłości i mocnéj nadziei służyli Bogu zawsze, prosimy Cię, módl się za nami!
Abyśmy przy skonaniu naszém Jezusa z Matką Jego Najświętszą i z Tobą przytomnym sobie mieli: prosimy Cię, módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste usłysz nas. Jezu Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Ojcze nasz itd.

Antyfona. Józefie synu Dawidów, nie bój się pojąć Maryi, małżonki twojéj, albowiem co się w niéj narodziło, z Ducha Świętego jest.
W. Módl się za nami święty Józefie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).