Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/091

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.


IV. Na Środę.

Nabożeństwo do Ś. Józefa i Aniołów Stróżów.

Oddanie się w opiekę ś. Józefowi.

O najchwalebniejszy Ojcze, Józefie święty, ja N. niegodny(a) wielbiciel(ka) Twój(a) z wielką pobożnością obieram sobie Ciebie za najpierwszego po Matce Boskiéj Patrona, Stróża, Obrońcę i Przyczyńcę mojego, tak u mniemanego Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jako téż i najmilszéj oblubienicy Twojéj Najświętszéj Panny Maryi, prosząc Cię pokornie, abyś mi raczył tę ojcowską wyświadczyć łaskę, żebym przy Panie Bogu moim, i przy téjże oblubienicy Tobie z pilnością mógł(a) służyć, Ciebie wysławiać, i każdodziennie szczęśliwą godziną śmierci żądać. To dnia dzisiejszego mocno stanowię; i mam nadzieję przez Jezusa Pana mojego i Jego Matki najmilszéj i wszystkich Świętych zasługi a Twoją przyczyną to wszystko wypełnić. Dla tego proszę Cię z głębokości serca mojego, o najświętszy Patronie, racz mnie między pokorne sługi Twoje przyjąć i o mnie, służebniku(cy) Twoim(jéj) pamiętać, we wszystkich zaś potrzebach, sprawach i kłopotach racz do mnie z ratunkiem przybyć, a osobliwie w godzinę śmierci mojéj. Amen.LITANIA
o świętym Józefie.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo! Módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, Módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, Módl się za nami.
Matko Jezusowa, Módl się za nami.
Oblubienico Józefa świętego, Módl się za nami.
Józefie Ś. synu Dawidów, Módl się za nami.
Piastunie i opiekunie Pana Jezusa, Módl się za nami.
Mężu według słowa Bożego, Módl się za nami.
Sługo wierny i mądry, Módl się za nami.
Strażniku honoru Matki Bożéj, Módl się za nami.
Świadku jéj niewinności, Módl się za nami.
Łaskami i cnotami napełniony, Módl się za nami.
W panieństwie najczystszy, Módl się za nami.
W pokorze najgłębszy, Módl się za nami.