Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Nabożeństwo do Świętego Józefa i Aniołów Stróżów

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

IV. Na Środę.

Nabożeństwo do Ś. Józefa i Aniołów Stróżów.

Oddanie się w opiekę ś. Józefowi.

O najchwalebniejszy Ojcze, Józefie święty, ja N. niegodny(a) wielbiciel(ka) Twój(a) z wielką pobożnością obieram sobie Ciebie za najpierwszego po Matce Boskiéj Patrona, Stróża, Obrońcę i Przyczyńcę mojego, tak u mniemanego Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jako téż i najmilszéj oblubienicy Twojéj Najświętszéj Panny Maryi, prosząc Cię pokornie, abyś mi raczył tę ojcowską wyświadczyć łaskę, żebym przy Panie Bogu moim, i przy téjże oblubienicy Tobie z pilnością mógł(a) służyć, Ciebie wysławiać, i każdodziennie szczęśliwą godziną śmierci żądać. To dnia dzisiejszego mocno stanowię; i mam nadzieję przez Jezusa Pana mojego i Jego Matki najmilszéj i wszystkich Świętych zasługi a Twoją przyczyną to wszystko wypełnić. Dla tego proszę Cię z głębokości serca mojego, o najświętszy Patronie, racz mnie między pokorne sługi Twoje przyjąć i o mnie, służebniku(cy) Twoim(jéj) pamiętać, we wszystkich zaś potrzebach, sprawach i kłopotach racz do mnie z ratunkiem przybyć, a osobliwie w godzinę śmierci mojéj. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).