Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Koronka do Przemienienia Pańskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KORONKA
do Przemienienia Pańskiego

Jezu! jakoś się przemienił, będąc Bogiem, stając się człowiekiem; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
O. Jak była na początku, i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


Jezu! jakoś się przemienił na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętéj o prawdziwém Bóstwie Twojém; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.
O. Jak była na początku itd.

Jezu! jakoś się przemienił przy ostatniéj Wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w prawdziwe Ciało i Krew swą przenajświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.
O. Jak była na początku itd.

Jezu! jakoś się przemienił czasu męki swojéj, gdyś był ranami i sinościami oszpecony, i będąc Bogiem nieśmiertelnym, umarłeś za nas na krzyżu; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.
O. Jak była na początku itd.

Jezu! jakoś się przemienił przy chwalebném Zmartwychwastaniu uwielbionego Ciała Twego, gdyś pocieszył Matkę swoję Najświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki, strapienia i dolegliwości moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.
O. Jak była na początku itd.

Ofiarowanie téj Koronki.

Przedwieczny Synu Boga żywego, Panie nasz Jezu Chryste! ofiaruję Tobie te pacierze moje, zmiłuj się nade mną grzesznikiem złośliwym! a przez pięciorakie najświętsze Przemienienie Twoje, racz gniew Twój i Twoje karanie sprawiedliwe przemienić nade mną w łaskę, w miłosierdzie i błogosławieństwo Ojcowskie; wszelkie smutki, strapienia, przeciwności moje, przemienić mi w radość, wesele i pociechę zbawienną; racz wszystko złe, na jakie zasłużyłem, przemienić miłosierdziem swojém, w dobre i szczęśliwe; nieprzyjacioły moje w przyjaciół, wszystkie od nich niebezpieczeństwa w pocieszenie; racz mnie samego najniegodniejszego grzesznika przeciw Tobie Ojcu najlepszemu, przemienić łaską Twą w wiernego i gorliwego służebnika i naśladowcę Twojego, abym na miłosierdzie Twoje w życiu tém zasłużywszy, we wszystkiem pokornie i z wdzięczności woli się Twojéj zawsze poddawał, i do błogosławionego królestwa Twego był przyjęty, który z Ojcem i z Duchem świętym Bóg w Trójcy Przenajświętszéj żyjesz i królujesz na wieki. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).