Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Koronka do Trójcy Przenajświętszéj

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KORONKA

do Trójcy Przenajświętszéj.

W imię Ojca † i Syna † i Ducha
świętego. † Amen.

HYMN.

Bogu Ojcu i Synowi,
I równemu im Duchowi,
Trzem Osobom niechaj będzie
Jednakowa chwała wszędzie.

W miłosierdziu nieopojęta,
Przyjdź na pomoc, Twójco święta!
I wysłuchaj proźbę moję,
A pokaż nam łaskę Twoję.

Niech Cię chwalę, Boga mego,
W Trójcy świętéj jedynego:
Chwała Twoja, wieczny Panie!
Niech w sercu mém nie ustanie.

ANTYFONA.

Ciebie, Boga Ojca nierodzonego, Ciebie, Syna jednorodzonego, Ciebie, Ducha świętego pocieszyciela naszego, świętą a nierozdzielną Trójcę całém sercem i usty wyznawamy, chwalimy i błogosławimy; Tobie cześć, Tobie chwałą, Tobie dziękczynienie, teraz i przez nieskończone wieki wieków. Amen.

W. Błogosławmy Boga Ojca i Syna z Duchem świętym.
O. Chwalmy i wysławiajmy Go na wieki.
W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie! pospiesz ku ratunkowi memu.
W. Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


CZĘŚĆ PIERWSZA.
Na chwałę Boga Ojca.
INTENCYA.

Na chwałę Boga Ojca, pierwszéj Osoby Trójcy Najświętszéj tę część ofiarujemy za wszystkie stany duchowne i świeckie, na potrzeby nasze i kraju naszego, prosząc Boga Ojca, aby Kościołowi świętemu, ojczyźnie naszéj, miejscu tutejszemu i nam samym Ojcowskie miłosierdzie swoje we wszelkich potrzebach pokazać raczył.

HYMN.

Boże, Ojcze wszechmogący,
Twe stworzenia kochający,
Wysłuchaj nas, lud proszący,
W dobroci Twéj ufający.

Dałeś na śmierć Syna Twego,
Dla miłości z nas każdego;
Niechże droga męka Jego
Ubłaga Cię, Boga mego.

Marnotrawne kochasz syny,
I odpuszczasz onym winy.
Nas do dobréj przyjm krainy
W dzień śmierci, Ojcze jedyny!

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

Święty! Święty! Święty! Pan Bóg zastępów; pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.

W. Chwała Ojcy i Synowi i Duchowi świętemu.
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.ANTYFONA.

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia, któemu (tu się nizko pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkeigo stworzenia, teraz i na wieki wieków. Amen.

W. Panie! wysłuchaj modlitwę moję,
O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Łaskawy i miłosierny, wszechmogący Boże Ojcze, pokornie Ciebie prosimy przez miłość i Ojcowskie Imię Twoje, pokaż nam grzesznym miłosierdzie Twoje, teraz i w godzinę śmierci naszéj. Amen.


CZĘŚĆ DRUGA.
Na chwałę Boga Syna.
INTENCYA.

Na chwałę Boga Syna, drugiéj Osoby Trójcy Najświętszéj ofiarujemy tę część za chorych, konających, w niewoli pogańskiéj będących, w grzechu śmiertelnym zostających i podróżnych, za dobrodziejów, za dusze zmarłych, a osobliwie żadnego ratunku niemających, za nas samych i na podziękowanie za najdroższą mękę Jego i za wszystkie dobrodziejstwa Boskie, aby Krew Jego najdroższa wszystkim była pomocą i ratunkiem.

HYMN.

Synu Boży narodzony,
W Sakramencie utajony,
A na krzyżu umęczony,
Bądź za wszystko pochwalony.

W serca Twego miłéj ranie,
Niech otrzyma ubłaganie

Nasze do Ciebie wołanie,
Synu Boży, Jezu Panie!

Mocą krzyża krwią zlanego,
Od wszelkiego zasłoń złego
Każdego człeka grzesznego,
Krwią Twoją odkupionego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

Święty! Święty! Święty! Pan Bóg zastępów; pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA.

Błogosławiony Bóg, Syn Ojca niebieskiego, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Pan i Odkupiciel nasz, Jezus Chrystus, któremu (tu się nizko pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków. Amen.

W. Panie wysłuchaj modlitwę moję,
O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Jednorodzony Synu Ojca niebieskiego, prawdziwy w naturze ludzkiéj Boże, pokornie Ciebie prosmy przez miłość Twoję, która Cię z nieba sprowadziła, i przez wszystkie trudy, prace i boleści życia Twojego; przyjmij do przenajświętszéj łaski Twojéj grzeszne dusze nasze, teraz i w godzinę śmierci naszéj. Amen.


CZĘŚĆ TRZECIA.
Na chwałę Boga Ducha Świętego.
INTENCYA.

Na chwałę Boga Ducha świętego, trzeciéj Osoby Trójcy Najświętszéj, tę część ofiarujemy za potrzeby nasze duchowne i doczesne, i za zgodę Panów Chrześciańskich i wszystkiego ludu, za niewiernych, za wątpiących i pokutować niechcących; także na uproszenie nam samym miłości Boskiéj i innych cnót świętych, osobliwie odpuszczenia grzechów; dla zachowania nas od wojny i głodu, powietrza i innych plag Boskich, a sierotom i w utrapieniu zostającym, także i nam, aby Duch święty w dolegliwościach rozlicznych raczył być Pocieszycielem.

HYMN.

Duchu święty! daj natchnienie,
I nam grzesznym opatrzenie,
Przez łask Twoich udzielenie,
A potém wieczne zbawienie.

Zapal ogień w nas miłości,
Użycz daru roztropności,
W przeciwnościach cierpliwości,
I należytéj czystości.

Bądź pociechą zasmuconym,
Bądź ratunkiem utrapionym,
Przewodnikiem bądź błądzącym,
I przytomnym Ciebie czczącym.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

Święty! Święty! Święty! Pan Bóg zastępów; pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA.

Błogosławiony Bóg, Duch święty, od Ojca i Syna pochodzący, Bóg prawdy i miłości, Poświęciciel dusz naszych, Pocieszyciel wszystkich utrapionych i osierociałych, któremu (tu się nizko pokłonić) niech będzie pokłon, cześć i chwała od wszystkiego stworzenia, teraz i na wieki wieków. Amen.

W. Panie! wysłuchaj modlitwę moję.
O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Duchu święty! Oświecicielu grzesznych i Pocieszycielu wszystkich utrapionych! przez nieskończone miłosierdzie i miłość Twoję myśli i serca nasze oświeć, i w potrzebach naszych racz nam być wspomożycielem, teraz i w godzinę śmierci naszéj. Amen.

Wierzę w Boga Ojca itd.

Niech będzie błogosławiona święta i nierozdzielna Trójca, teraz i na wieki wieków. Am.
Litania do Trójcy przenajświętszej i modlitwy zobacz str. 128.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).