Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Modlitwa o uproszenie czystości duszy i ciała

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

MODLITWA
o uproszenie czystości duszy i ciała.

Boże Wszechmogący, który stworzyłeś duszę moję na podobieństwo Twoje, nie dopuszczaj, abym kiedykolwiek splamił(a) ten Twój obraz. Grozisz zatraceniem temu, któryby splugawił świątnicę Twoję; moje ciało, Panie, jest tą świątnicą, gdzie Duch ś. mieszka łaską swoją, i które Pan Jezus poświęcił tyle razy obecnością swoją przy Komunii świętéj. Nie dopuszczaj tedy, Panie, w téj świątnicy żadnéj z tych szkaradności, któremi tak niezmiernie się brzydzisz. Nie dopuszczaj, aby cokolwiek bądź skaziło duszę moję i ciało moje.
Wiem,że trzeba szczególnéj łaski na zachowanie tak nieoszacowanéj cnoty; dla tego udaję się do Ciebie, o Boże. O! jak wielu za pomocą Twojéj łaski, życie prowadzili na ziemi, na kształt Aniołów w niebie; byli oni ułomni tak jak ja, i dla tego nie tracąc serca, mimo mojéj słabości, jeżeli raczysz, o Boże mocny, mnie tak wspierać, jak ich wspierałeś; wszystko mogę, tak dobrze jak oni, za łaską Tego, który mnie umacnia. Daj mi tedy, o Boże mój, łaskę czuwania nad sobą z taką pilnością, i proszenia Cię z taką gorliwością, iżby kusiciel, ten nieprzyjaciej Twojéj chwały i mojego zbawienia, nie odniósł nigdy żadnéj korzyści nade mną. Czyń, abym tak dobrze urządził(a) moje wyobraźnię, i tak porządnie określił(a) moje zamysły, abym tak mężnie od wszystkich oddalał się okazyi, abym w takiéj żył obrzydliwości ku temu wszystkiemu, coby mnie splamić mogło, i w takiéj newinności sumienia, iżby nic téj tak przedziwnéj i tak wybornéj cnoty nadwyrężyć we mnie nigdy nie mogło.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).