Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania za dusze w czyścu zostające

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
za dusze w czyścu zostające.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad wiernymi zmarłymi!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad wiernymi zmarłymi!
Duchu święty Boże, zmiłuj się n. wiern. zm.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad wiernymi zmarłymi.
Święta Maryo, módl się za wierne zmarłe.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za wierne zmarłe.
Święta Panno nad Pannami, módl się za wierne zmarłe.
Święty Michale, módl się za wierne zmarłe.
Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za wierne zmarłe.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za wierne zmarłe.
Święty Piotrze módl się za wierne zmarłe.
Święty Pawle, módl się za wierne zmarłe.
Święty Janie, módl się za wierne zmarłe.
Wszyscy ŚŚ. Apostołowie i Ewangelistowie, módlcie się za wierne zmarłe.
Święty Szczepanie, módl się za wierne zmarłe.
Święty Wawrzyncze, módl się za wierne zmarłe.
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za wierne zmarłe.
Święty Grzegorzu, módl się za wierne zmarłe.
Święy Ambroży, módl się za wierne zmarłe.
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za wierne zmarłe.
Święta Maryo Magdaleno, módl się za wierne zmarłe.
Święta Katarzynao, módl się za wierne zmarłe.
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za wierne zmarłe.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za wierne zmarłe.
Bądź im miłościw, odpuść im Panie Jezu.
Od wszego złego, wybaw ich Panie Jezu.
Od gniewu Twojego, wybaw ich Panie Jezu.
Od mocy djabelskiéj, wybaw ich Panie Jezu.
Od upalenia ognistego, wybaw ich Panie Jezu.
Od krainy cienia śmierci, wybaw ich Panie Jezu.
Przez cudowne Poczęce Twoje, wybaw ich Panie Jezu.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw ich Panie Jezu.
Przez najsłodsze Imię Twoje, wybaw ich Panie Jezu.
Przez święte Rany Twoje, wybaw ich Panie Jezu.
Przez najdroższą Krew Twoję, wybaw ich Panie Jezu.

Przez najzelżywszą śmierć Twoję, którąś umarłszy zepsował, wybaw ich Panie Jezu.
My grzeszni Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas Panie Jezu.
Któryś Maryą Magdalenę z grzechów rozwiązał, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Który do chwały przeznaczone z łaski swojéj zbawiasz, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Abyś duzse rodziców, powinnych i dobrodziejów naszych od mąk miekielnych wyzwolić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Abyś wszystkie umarłe od wiekuistego potępienia wybawić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Abyś ich pożądanie wykonać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Aby im jasne zastępy Anielskie wspomożeniem były, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Aby im hufce Ptryarchów i Proroków z ratunkiem przyszły, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Aby ich chr chwalebny Apostolski przyjął, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Aby ich wojsko tryumfujące jaśniejących Męczenników z radością witało, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Aby ich orszak Świętych Wyznawców do wiecznego pokoju poprowadził, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Aby się chór wesoły Dziewic do nich przyłączył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Aby się nad wszystkiemi duszami wiernych zmarłych, za które się nie czyni pamięć na ziemi, osobliwie zmiłować się raczył,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Abyś im wszystkim przepuścić i przebaczyć raczył,
Aby do Stwórcy swego, który ich z ziemi uczynił, powrócić mogły, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Abyś im, cichy i słodki Jezu, Oblicze Swoje najłaskawsze pokazać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Abyś ich na prawicę Twoję w towarzystwo Wybranych swoich przyjąć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Królu straszliwego Majestatu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Który masz klucze śmierci i żywota, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Daj im wieczny odpoczynek.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Daj im wieczny odpoczynek.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Daj im wieczny odpoczynek.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejscon, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, któryś jest itd.

V. I nie wódź nas na pokuszenie,
R. Ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA.

Boże, z którego zmiłowania dusze wiernych odpoczywają, sługom i służebnicom Twoim i wszystkim tu i wszędzie w Chrystusie odpoczywającym daj miłościwie odpuszczenie grzechów, aby od wszystkich win uwolnione, z Tobą baz końca cieszyły się. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

MODLITWA II.

Boże, wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu, racz dać duszom służebników i służebnic Twoich, wszystkich grezchów odpuszczenie, aby odpustu, którego zawsze pragnęli, przez nabożne proźby dostąpili, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).