Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/202

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  MODLITWA.

  Boże, z którego zmiłowania dusze wiernych odpoczywają, sługom i służebnicom Twoim i wszystkim tu i wszędzie w Chrystusie odpoczywającym daj miłościwie odpuszczenie grzechów, aby od wszystkich win uwolnione, z Tobą baz końca cieszyły się. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

  MODLITWA II.

  Boże, wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu, racz dać duszom służebników i służebnic Twoich, wszystkich grezchów odpuszczenie, aby odpustu, którego zawsze pragnęli, przez nabożne proźby dostąpili, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  LITANIA
  o św. Antonim Padewskim.

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże , Zmiłuj się nad nami.
  Duchu święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
  Śwęta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryo, Matko Boża, Módl się za nami.
  Święci Aniołowie, słudzy Boży, Módlcie się za nami.
  Święty Antoni Padewski, Módl się za nami.
  Filarze Kościoła Chrystusowego, Módl się za nami.
  Skarbnico Pisma świętego, Módl się za nami.
  Seraficzny miłości ogniu, Módl się za nami.
  Kaznodziejo Apostolski, Módl się za nami.
  Obrazie świątobliwości, Módl się za nami.
  Skrzynio wszystkich cnót, Módl się za nami.
  Pochodnio gorejąca i świecąca, Módl się za nami.
  Nauczycielu prawdy, Módl się za nami.
  Biczu czartów, Módl się za nami.
  Tryumfatorze z świata i z ciała, Módl się za nami.
  Pocieszycielu utrapionych, Módl się za nami.
  Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus, Módl się za nami.
  Najgotowszy Przyczyńco, Módl się za nami.
  Najchwalebniejszy Patronie, Módl się za nami.
  Najsłodszy Ojcze i Obrońco, Módl się za nami.
  Bądź nam Boże miłościw: Przepuść nam, Panie.
  Bądź nam Boże miłościw: Wysłuchaj nas, Panie.
  Od wszystkiego złego, Wybaw nas Panie.
  Od sideł szatańskich, Wybaw nas Panie.