Przejdź do zawartości

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Litania o św. Antonim Padewskim

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIA
o św. Antonim Padewskim.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże , Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Śwęta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, Matko Boża, Módl się za nami.
Święci Aniołowie, słudzy Boży, Módlcie się za nami.
Święty Antoni Padewski, Módl się za nami.
Filarze Kościoła Chrystusowego, Módl się za nami.
Skarbnico Pisma świętego, Módl się za nami.
Seraficzny miłości ogniu, Módl się za nami.
Kaznodziejo Apostolski, Módl się za nami.
Obrazie świątobliwości, Módl się za nami.
Skrzynio wszystkich cnót, Módl się za nami.
Pochodnio gorejąca i świecąca, Módl się za nami.
Nauczycielu prawdy, Módl się za nami.
Biczu czartów, Módl się za nami.
Tryumfatorze z świata i z ciała, Módl się za nami.
Pocieszycielu utrapionych, Módl się za nami.
Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus, Módl się za nami.
Najgotowszy Przyczyńco, Módl się za nami.
Najchwalebniejszy Patronie, Módl się za nami.
Najsłodszy Ojcze i Obrońco, Módl się za nami.
Bądź nam Boże miłościw: Przepuść nam, Panie.
Bądź nam Boże miłościw: Wysłuchaj nas, Panie.
Od wszystkiego złego, Wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, Wybaw nas Panie.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie.
Od śmierci wiecznéj, Wybaw nas Panie.
Przez zasługi świętego Antoniego, Wybaw nas Panie.
Przez najgorętszą jego miłość, Wybaw nas Panie.
Przez prorockiego jego ducha, Wybaw nas Panie.
Przez pragnienie jego dusz nawrócenia, Wybaw nas Panie.
Przez gorące jego pragnienie męczeństwa, Wybaw nas Panie.
Przez szczególne jego zachowanie czystości i posłuszeństwa, Wybaw nas Panie.
Przez niezmierne jego prace, Wybaw nas Panie.
Przez dziwne jego cudów czynienie, Wybaw nas Panie.
W dzień sądu Twego, Wybaw nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Panie.
Abyś w sercach naszych ogień miłości Twojéj zapalił, Wysłuchaj nas Panie.
Abyś tę ubogą Ojczyznę, przez świętego Antoniego modlitwy, w całości zachować raczył, Wysłuchaj nas Panie.
Abyś wszystkim uciekającym się do św. Antoniego, zdrowia duszy i ciała użyczyć raczył, Wysłuchaj nas Panie.
Abyś za przyczyną ś Antoniego owoc ziemi i wszystkie rzeczy służące żywotowi dać raczył, Wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam go we wszystkich ścieżkach i drogach za wiernego przewodnika dać raczył, Wysłuchaj nas Panie.
Abyś go za nami proszącego miłościwie wysłuchał, Wysłuchaj nas Panie.
Abyś nasze modlitwy przyjąć raczył, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy śwata,
Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy śwata,
Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy śwata,
Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).