Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Nieszpory II

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Nieszpory II.

V. Deus in adjutorium meum intende.
R. Domine ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui sancto;
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum, Amen.
Alleluja.


A.

Panu mojemu rzekł Pan Bóg odwieczny:
Siądź przy mym boku na zawsze bezpieczny.
Twych nieprzyjaciół nabawiwszy trwogi,
Mocą najwyższą rzucę pod twe nogi.

Berło Syonu, mego zamieszkania,
Berło szczęśliwe twego panowania.
Wznosić cię będzie po ziemi bezpiecznie,
Wśród nieprzyjaciół byś królował wiecznie.

W dzień ten radosny świetnj twojéj chwały,
Gdy na twym tronie zasiądziesz wspaniały.
Lud twój wybrany, który cię powita,
Okryje ziemię jak rosa obfita.

Przysiągł ci Pan Bóg, Stwórca tego świata,
Przysiągł: że będziesz w nieskończone lata.
Najwyższym zawsze i wszechmocnym Panem,
Jak Melchizedek, królem i kapłanem.

Bóg sam przy twoim boku zawsze będzie,
Twoim utarczkom aby sprzyjał wszędzie.
W dzień swego gniewu poniszczy panięta
Moc jego, ziemskie króle i książęta.

Chwała Ojcu i Synowi,
świętemu także Duchowi,
Niech będzie zawsze stateczna,
teraz i na wieki wieczna.


B. Hymn.

Już słońce wschodzi ogniste (patrz na str. 119)


C. Magnificat.

Wielbij duszo moja Pana,
Któraś od niego wybrana,
I wesel się w Bogu twoim,
Co jest Zbawicielem moim.

Wejrzał on z swojéj stolicy
Na pokorę służebnicy.
I po wszystkie wieki czczoną
Chce ją mieć błogosławioną.

Moc najwyższa mię wsławiłą,
Kiedy dla mnie uczyniła
Cuda nigdy niepojęte,
Któréj imię zawsze święte.

A litość od pokolenia
Do pokoleń i zbawienia
Tych, co się Boga lękają,
I Panem go swym uznają.

Wszechmocny Pan nieśmiertelną
Moc swą okazał i dzielną,
Gdy myśli pysznych rozproszył,
I dumne serca pokruszył.

Bohaterów dumnomężnych
Gdy strącił z tronu potężnych,
A pokornych wyprowadził
I na tronach ich osadził.

Gdy ubogich bogactwami
Dom napełnił i skarbami
A pogardził bogatymi,
I zrównał ich z ubogimi.

Sługę swego kiedy w stałą
Wziął opiekę swą wspaniałą,
Izraela miłosierny
Bóg w przymierzach swoich wierny.

Które z naszymi przodkami
Abrahama potomkami
Uczynił i zawarł stałe
I na wieki wieczne trwałe.

Chwała Ojcu i Synowi
Świętemu także Duchowi,
Niech będzie zawsze stateczna,
Teraz i na wieki wieczna.


D. Salve Regina.

Witaj Królowo! Matko litości,
Nasza nadziejo, życia słodkości.
Witaj Maryo! Matko jedyna,
Matko nas ludzi! Salve Regina!

Nędzne my dzieci Ewy wołamy,
Do ciebie, Matko! z płaczem wzdychamy;
Niech nas wspomaga Twoja przyczyna
Na tym padole! Salve Regina!

O pośredniczko! rzuć twe wejrzenie
Łaskawe na nas, przyjmij westchnienie,
Pokaż nam, Matko! twojego Syna
W górnéj krainie, Salve Regina.


Modlitwa po nieszporach.

Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętéj jedyny, Ciebie chwalimy i wielbmy, Tobie jednostajnym głosem z Kościołem świętym, duchowną matką naszą, dziękujemy za wszystkie dobrodziejstwa, któeś na Kościół Twój i na nas syny i córki jego obficie do tego czasu wylać raczył. Dziękujemy Ci i za to, wielki Boże, żeś mnie niegodnemu(éj) do tego świętego miejsca przyjść i Siebie w nim chwalić pozwolił. Proszę Cię, Wszechmogący Boże! aby te modlitwy moje i wszystkich tu obecnych były Tobie przyjemne i wdzięczne, aby ściągnęły na całą parafią naszę błogosławieństwo Twoje, ustrzegły nas przez ten tydzień i przez całe życie nasze, od wszelkich niebezpieczeństw żywota tego, i doprowadziły do wicznego szczęśliwie. Am.
Bądźcie pozdrowieni wszyscy Święci Pańscy i błogosławieni duchowie nielscy, a raczcie się modlić za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszéj. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).